1.1 Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si a inovarii

Beneficiari:

  • Infrastructura de inovare și transfer tehnologic acreditate conform legislaţiei în vigoare
  • Parcuri științifice și tehnologice acreditate conform legislației în vigoare
  • IMM în parteneriat cu ITT

Se vor finanța:

  • crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), inclusiv parcuri științifice și tehnologice, respectiv construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente și software necesare
  • achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanță specializată în afaceri
  • investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT

Zona de acţiune:

Mediul urban şi rural

Alocare financiară națională:

194,12 milioane euro (FEDR si buget de stat)

Operațiunea A – apel 2

Operațiunea A – Sprijinirea entităților de transfer tehnologic

Operațiunea B – apel 2

Operațiunea B –  Sprijinirea  parcurilor  științifice și tehnologice

Operațiunea C – apel 2

Ghid specific PI 1.1, OS 1.1C
Ordinul MLPDA nr. 4149 din 23.11.2020
Ordin MDLPA nr 36 din 15 martie 2021

Operațiunea C – IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic.

Ghid specific OS 1.2 –  Proof of Concept

Apel scrisori intentie:

Documente suport: