Beneficiari:

  • Unitaţile administrativ-teritoriale (autoritaţi ale administraţiei publice locale)
  • Instituţiile de invaţamant superior de stat

Se vor finanta:

  • constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educatia timpurie – educaţionale anteprescolare si prescolara (crese si gradinite)
  • constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru invatamantul general obligatoriu (scoli I – VIII)
  • constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru invaţamantul profesional şi tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii (licee tehnologice şi şcoli profesionale)
  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Zona de acţiune:

Urban si rural

Alocare financiara pentru Axa 10:

330,46 mil. euro (FEDR si buget de stat)

Prioritatea de Investiții 10.1, Obiectiv specific 10.1 - educație timpurie și învățământ obligatoriu

  • Învățământ antepreșcolar și preșcolar

Ordin MDRAPFE nr. 7002 - 04.12.2017

Ghid specific 10.1 A - versiunea 4.12.2017

  • Învățământ obligatoriu

Ordin MDRAPFE nr. 7004 - 04.12.2017

Ghid specific 10.1 B - versiunea 4.12.2017

Prioritatea de Investiții 10.1, Obiectiv specific 10.2 - învățământ profesional și tehnic

Ordin MDRAPFE nr. 7003 - 04.12.2017

Ghid specific 10.2 - versiunea 4.12.2017

Prioritatea de Investiții 10.1, Obiectiv specific 10.3 - învățământ universitar

Ghid specific 10.3 - versiunea 24.10.2017