Axa 10 – 10.1 Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare

Beneficiari:

  • Unitaţile administrativ-teritoriale (autoritaţi ale administraţiei publice locale)
  • Instituţiile de invaţamant superior de stat

Se vor finanta:

  • constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educatia timpurie – educaţionale anteprescolare si prescolara (crese si gradinite)
  • constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru invatamantul general obligatoriu (scoli I – VIII)
  • constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru invaţamantul profesional şi tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii (licee tehnologice şi şcoli profesionale)
  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Zona de acţiune:

Urban si rural

Alocare financiara pentru Axa 10:

330,46 mil. euro (FEDR si buget de stat)

Prioritatea de Investiții 10.1, Obiectiv specific 10.1 - educație timpurie și învățământ obligatoriu

  • 10.1- Obiectiv specific 10.1 - educație timpurie și învățământ obligatoriu – Autorități Publice Centrale.

Ghid Specific 10.1 APC -consultare publica 07.05.2018

  • 10.1 A - Învățământ antepreșcolar și preșcolar

Ordin MDRAP 5235 din 04.07.2018

Ghid specific 10.1A - versiunea 02.04.2018

Ordin nr. 4437 din data de 02.04.2018

Sinteza modificarilor 10.1A

  • 10.1 B - Învățământ obligatoriu

Ghid specific 10.1B - versiune aprilie 2018

Ordin MDRAPFE nr. 4546 din 18.04.2018

Sinteza modificari Ghid specific 10.1B - versiune aprilie 2018

Prioritatea de Investiții 10.1, Obiectiv specific 10.2 - învățământ profesional și tehnic

Ghid specific 10.2 - versiunea 02.04.2018

Ordin nr. 4436 din data de 02.04.2018

Sinteza modificarilor

Ordin MEN NR. 5692 - 21.12.2017

Procedura_VET_4071_29_12_2017

Ordin MDRAPFE nr. 7003 - 04.12.2017

Ghid specific 10.2 - versiunea 4.12.2017

Prioritatea de Investiții 10.1, Obiectiv specific 10.3 - învățământ universitar

Ghid specific 10.3 – versiunea 27.03.2018

Ordin MDRAP nr 2548 din 27 martie 2018

Sinteza modificarilor - 29.01.2018

Ghid specific 10.3 - versiunea 24.10.2017