2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Beneficiari:

Microintreprinderile cu un istoric de functionare de minim 1 an din mediul urban, precum si incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri (in calitate de agenti economici)

Se vor finanta:

  • Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale (constructii noi necesare desfasurarii activitatilor specifice, dotarea cu echipamente, etc) şi necorporale (tip brevete, licente, etc. şi alte drepturi şi active similare);
  • Crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor / acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Zona de acţiune:

Mediul urban

Alocare financiara pentru Axa 2:

824,49 mil. euro (FEDR si buget de stat)