Pe baza rezultatelor proiectelor Regio 2014-2020 au fost analizate nevoile regionale de dezvoltare și structura viitoarelor fonduri europene

Cea mai importantă reuniune de lucru a reprezentanților administrației publice locale a fost organizată acum de ADR Centru pentru prima dată în mediul online, din cauza restricțiilor impuse la nivel global de pandemia Covid-19. Evenimentul a avut loc miercuri – 9 decembrie 2020 – timp de două ore, la lucrări participând peste 40 de reprezentanți ai administrației publice din cele șase județe din Regiunea Centru, care au discutat despre stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014-2020, despre stadiul în care a ajuns pregătirea de proiecte ce ar putea obține finanțare în perioada 2021-2027, precum și despre alte teme relevante privind procesul de dezvoltare regională.

Discuțiile au avut ca punct de plecare constituirea forului regional – Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru – în cadrul căreia au fost validați noii reprezentanți ai municipiilor, orașelor și comunelor din Regiunea Centru, care au participat, astfel, pentru prima dată la o ședință CDR Centru, după alegerile locale din toamna acestui an. Participanții au discutat despre modul în care regiunea noastră se pregătește pentru absorbția fondurilor europene ce vor fi disponibile începând cu anii următori. Analiza regională a oportunităților a pornit de la dezbaterea stadiului implementării Programului REGIO 2014-2020 în Regiunea Centru. Până în acest moment, sunt depuse în cadrul Programului Operațional Regional peste 2230 cereri de finanțare, în valoare totală de peste 3 miliarde euro, din care au fost contractate sau sunt în proces de contractare peste 1.000 de cereri de finanțare, a căror valoare totală este de aproximativ 1,5 miliarde euro. În acest moment, la nivel regional sunt peste 550 proiecte în procedura de selecție.

”Am analizat punctual felul în care s-a derulat, în acest an pandemic, procesul de implementare a Programului Regio 2014-2020, precum și felul în care activitatea ADR Centru, mai ales în domeniul digitalizării procedurilor proprii, a fost adusă în concordanță cu cerințele de moment. Chiar dacă au fost multe probleme și multe modificări în acțiunile stabilite la începutul anului, este important faptul că implementarea proiectelor realizate cu fonduri europene nu s-a oprit. Din cele peste 2200 de proiecte depuse se vor contracta mai mult de jumătate, respectiv cu 50% mai multe decât în întreaga perioadă 2007-2013. În plus, procesul de supracontractare, adică angajarea unor resurse mai mari decât sumele alocate inițial, ne va permite să depășim valoarea de 1,2 miliarde euro care vor fi atrași în această perioadă în proiectele de dezvoltare a Regiunii.
Pe parcursul întâlnirii am discutat și despre prioritățile prevăzute în viitorul Program Operațional Regional, pentru perioada 2021-2027 și despre definitivarea Planului de Dezvoltare Regional 2021-2027. Am studiat nevoile regionale, împreună cu partenerii noștri, iar acum le conexăm cu rezultatele proiectelor REGIO 2014-2020. Participanții la această întâlnire online – și am văzut că putem fi eficienți în cadrul unei întâlniri de maxim două ore – ne sprijină pentru finalizarea PDR 2021-2027 și vom discuta din nou, cât mai curând, pe tema programării fondurilor europene pentru perioada următoare. Deoarece vom fi Autoritate de Management pentru implementarea POR 2021-2027 în Regiunea Centru, am informat partenerii de dialog că prima variantă de lucru a acestui Program a fost deja transmisă spre analiză către Comisia Europeană. Suma totală estimată a fi atrasă în Regiunea Centru prin POR 2021-2027 este peste 1,18 miliarde euro.
În plus, am prezentat Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care este lansat în consultare publică și a cărui valoare totală este de peste 30,4 miliarde euro. În acest program, Agențiile pentru Dezvoltare Regională și MFE vor sprijini procesul de pregătire a proiectelor mature, ce pot obține finanțare pentru investiții semnificative de peste 1 miliard euro în regiune. De asemenea, vom asigura sprijin pentru dezvoltare prin Fondul de Tranziție Justă în zonele afectate climatic din Regiunea Centru.
În esență, am convenit să impulsionăm finalizarea proiectelor contractate, să rezolvăm problemele de care se lovesc beneficiarii în derularea activităților și să absorbim eficient banii europeni de care dispunem”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Informații de background
Investițiile politicii de coeziune în următoarea perioadă de programare – finanțabile prin noul Program Operațional Regional 2021-2027 – se vor axa pe cinci obiective investiționale: o Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; o Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice; o Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; o Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate; precum și o Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. S-a subliniat faptul că Programul Operațional Regional 2021-2027 al Regiunii Centru va primi finanțare pe toate cele cinci Obiective de Politică, iar plecând de la propunerile făcute de MFE, ADR Centru a elaborat deja prima variantă de POR, ținând seama și de nevoile identificate la nivel regional.

Pe de altă parte, Planul Național de Redresare și Reziliență este documentul strategic al României care stabilește domeniile și prioritățile de investiții precum și reformele elaborate pentru fiecare domeniu de investiții, în concordanță cu Recomandările Specifice de Țară (RST), precum și cu Regulamentele Comisiei Europene, a căror finanțare este asigurată din Facilitatea de Recuperare și Reziliență (RRF) și care are drept obiectiv general ameliorarea stării economice a României, consolidarea capacității de reziliență în perioade de criză pandemică precum și asigurarea unei creșteri economice pe termen lung. Autoritățile publice locale vor putea depune cereri de finanțare prin PNRR pentru îmbunătățirea mobilității urbane, pentru regenerarea spațiilor publice din orașe, pentru turism și cultură, ecologizare platforme industriale, reabilitare și modernizare clădiri publice, eficientizare energetică, modernizare campusuri școlare pentru învățământ dual și colegii centenare, reabilitare sau extindere sisteme centralizate de producere și distribuție a energiei termice.

Complementar, Mecanismul European pentru Tranziția Justă susține unul din cele mai importante obiective de investiții ale UE în perioada 2021/2027: “O Europă mai verde, cu emisii scăzute de CO2 prin promovarea tranziției energetice curată și echitabilă, investiții verzi și albastre, economia circulară, adaptarea climatică și prevenirea și managementul riscurilor”. Prin Programul Operațional de Tranziție Justă, în județul Mureș din Regiunea Centru ar putea fi atrase fonduri pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a cercetării și inovării și a digitalizării; pentru investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată cu emisii reduse; pentru reducerea poluării și consolidarea economiei circulare, precum și pentru creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă. În cadrul discuțiilor s-a convenit că în cadrul acestui Program ar putea fi incluse și celelalte județe din Regiunea Centru, astfel încât să se asigure creșterea calității vieții prin regenerarea și decontaminarea siturilor poluate, prin proiecte de dezvoltare, de investiții în mediul privat, de reconversie a terenurilor, sau prin crearea de infrastructuri verzi în mediul urban.

Materialele discutate la întâlnirea de miercuri se regăsesc pe site-ul www.adrcentru.ro, secțiunea Despre noi