Instructiunea nr. 73/02.08.2011 a AM POR

05 aug. 2011

Autoritatea de Management a publicat Instrucţiunea 73/02.08.2011 prin intermediul căreia inceteaza aplicabilitatea Instructiunii 60 din 23.11.2010 a AMPOR, avand in vedere publicarea OUG nr. 66/29.06.2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si / sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.