A fost aprobată lansarea apelului cu numărul 3 pentru grupul vulnerabil „copii”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) a publicat în data de 01.07.2020 „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3, Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”.

Documentul conține informațiile specifice necesare lansării apelului de proiecte nr. 3, POR2020/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil „copii”, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS, în perioada 1 august 2020, ora 12.00 – 1 decembrie 2020, ora 12.00.

Apelul este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a proiectelor, iar procesul de evaluare, selecție și contractare se va baza pe principiul „primul venit, primul servit”.