A fost lansat apelul de proiecte aferent finanțării ambulatoriilor

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat varianta finală a Ghidului specific pentru apelurile de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni și P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/ITI, aferente Priorității de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.1 „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt Unitățile Administrativ Teritoriale sau parteneriatele dintre acestea și unitățile sanitare publice cu personalitate juridică proprie care au în componență unul sau mai multe ambulatorii. Lider-ul de proiect/ parteneriat va fi Unitatea Administrativ Teritorială.

Acțiunile sprijinite orientative, eligibile în cadrul unui proiect, pot fi:

  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor existente;
  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii pentru înființarea de noi ambulatorii prin transformarea spitalelor mici, ineficiente;
  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii în vederea relocării ambulatoriilor existente ;
  • accesibilizarea spațiului destinat serviciilor medicale și a căilor de acces;
  • asigurarea/ modernizare utilităţilor generale şi specifice ( inclusiv branșarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiții);
  • achiziționare dotări pentru infrastructura ambulatoriilor.

În sensul prevederilor Ghidului specific, accesibilizarea căilor de acces prevăzută ca și activitate eligibilă, se referă la lucrările/ dotările necesare adaptării căilor de acces în/ către ambulatorii pe teritoriul delimitat din punct de vedere juridic pe care este construită clădirea cât și a căilor de acces din interiorul acestora, la necesitățile specifice ale persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități. De asemenea, accesibilizarea spațiului destinat serviciilor, se referă la lucrările/ dotările necesare adaptării spațiului ambulatoriului, la necesitățile specifice ale persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități.

Depunerea proiectelor se poate face în perioada 12.05.2018, orele 12.00 – 12.10.2018, orele 12.00, prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

De asemenea, a fost publicat și centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor ca urmare a publicării spre consultare publică a Ghidului specific în data de 8 decembrie 2017.

[Detalii]