A fost lansat apelul de proiecte aferent Priorităţii de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice, POR 2014-2020

În 27 decembrie 2016, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a aprobat versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Astfel, în data de 28 februarie 2017, ora 10, va începe depunerea de proiecte în cadrul apelului POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI. Apelul se va închide în data de 28 august 2017, ora 10.