A fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte aferent Priorităţii de investiţii 7.1 a POR 2014-2020 – Investitii in infrastructura de turism

AMPOR a aprobat astăzi, 21.03.2017, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, versiunea finală a  Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2017/7/7.1/2, Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și   sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

Beneficiarii eligibili pe aceasta prioritate, autoritati si institutii ale administratiei publice locale, precum si parteneriate intre acestea, pot depune cererile de finanţare online, in perioada 21 aprilie 2017 – 21 octombrie 2017 ora 12:00.