A fost modificat Ghidul specific aferent învățământului preșcolar și antepreșcolar

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte aferent Programului Operațional Regional, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectivul Specific 10.1A – Învățământ preșcolar și antepreșcolar.

În cadrul noii versiuni a Ghidului specific, a fost corectată eroarea materială cu privire la solicitanții eligibili.