Abordare comună privind dezvoltarea regională

  • Roreg.eu – noutăți despre activitatea și proiectele Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România

Dezvoltarea regională este un proces care necesită instituții eficace și eficiente, bazate pe o cooperare strânsă între autorități publice, agenți economici și grupuri sociale la toate nivelurile. Dezvoltarea regională echilibrată a tuturor regiunilor României, crearea unor instituții puternice la nivel regional, județean și local, capabile să transforme problemele in oportunități este unul dintre obiectivele principale ale ROREG.

Scopul Asociației ROREG este de a reprezenta interesele celor 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională la nivel național, cât și la nivel internațional, în vederea sprijinirii dezvoltării lor instituționale și a promovării unei abordări comune și unitare în ceea ce privește dezvoltarea regională și implementarea programelor cu finanțare europeană. Asociația ROREG are drept membri cele 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională din fiecare regiune de dezvoltare ale României:

  • Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
  • Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
  • Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia
  • Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
  • Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest
  • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest
  • Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
  • Agenția pentru Dezvoltare Regionala București-Ilfov

Astfel, ca un prim pas în îndeplinirea misiunii, a fost creată pagina web a Asociația ROREG- http://www.roreg.eu, unde se regăsesc informații despre activitatea Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG, precum și activitatea celor opt regiuni de dezvoltare, proiecte implementate cu finanțare europeană la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României. De asemenea, pot fi consultate informații despre Fonduri Europene – catalogul finanțărilor disponibile, perioade de programare și regulamente europene.

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG a fost înființată în cadrul proiectului „Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 și are ca obiectiv dezvoltarea activităților de cooperare intra și inter-regională la nivelul județelor, orașelor și municipiilor din România prin sprijinul oferit acestora în ceea ce privește creșterea eficienței gestionării și implementării Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI).