Analiza proiectelor contractate de către autorități publice locale în cadrul POR 2014-2020

Studiu elaborat de Asociația ROREG privind impactul programelor de dezvoltare.

Asociația ROREG a realizat Analiza proiectelor contractate de către autorități publice locale în cadrul POR 2014-2020, un rezultat al proiectului „Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, cod SMIS 132349.

Această analiză are ca obiectiv prezentarea situației proiectelor contractate de către autoritățile publice din mediul urban și de către consiliile județene de pe teritoriul României, în cadrul POR 2014-2020, până în luna iunie a anului 2020 și conține 9 părți:

  • O analiză la nivel național care oferă o perspectivă globală asupra situației proiectelor contractate;
  • Câte o analiză pentru fiecare dintre cele 8 Regiuni de Dezvoltare.

Atenția este centrată pe trei categorii de autorități publice locale, principalii beneficiari ai fondurilor POR 2014 – 2020: consilii județene, municipii și orașe. Pentru fiecare categorie de autoritate publică locală au fost evaluați patru indicatori generali:

  • Numărul total de autorități publice locale care au contractat proiecte;
  • Numărul total de proiecte contractate;
  • Valoarea proiectelor contractate;
  • Domeniile principale de interes.

Constatări privind proiectele contractate de UAT-urile din Regiunea Centru

Analiza care se referă la Regiunea Centru relevă următoarele informații despre proiectele UAT-urilor din cele 6 județe care compun regiunea:

  • În cadrul POR 2014 – 2020 au fost contractate de către Consiliile Județene Centru un număr de 39 de proiecte, plasând Regiunea Centru pe locul 6 la nivel național. Consiliile Județene din cele 6 județe au contractat prin POR 2014-2020 un buget total eligibil – 300,97 milioane euro din care 294,22 milioane euro buget total nerambursabil.
  • În perioada 2014 – 2020 prin cadrul Programului Operațional Regional în Regiunea Centru un număr de 17 municipii (85% din totalul acestora în Regiune) au contractat proiecte. Municipiile din cele 6 județe ale Regiunii Centru au contractat 140 proiecte, plasând Regiunea pe locul 3 la nivel național. Municipiile din cele 6 județe au contractat prin POR 2014-2020 un buget total eligibil – 396,81 milioane euro din care 378,51 milioane euro buget total nerambursabil.
  • În cadrul POR 2014-2020, 24 orașe (64,86% din totalul acestora în Regiune) au contractat proiecte. În cadrul POR 2014-2020 au fost contractate de către orașele din cele 6 județe ale Regiunii Centru un număr de 57 de proiecte, plasând regiunea pe locul 5 la nivel național. Orașele din cele 6 județe au contractat prin POR 2014-2020 un buget total eligibil – 94.37 milioane euro din care 90,78 milioane euro buget total nerambursabil.

Analizele pentru Regiunea Centru și pentru celelalte regiuni pot fi regăsite pe site-ul ROREG, la următorul link: https://www.roreg.eu/nout%C4%83%C8%9Bi/Asociatia-ROREG-a-realizat-analiza-proiectelor-contractate-de-catre-autoritati-publice-locale-in-cadrul-POR-2014-2020