Aspecte naționale privind Programarea 2021-2027

Arhitectura programelor operaționale şi a sistemului de management şi control a fost aprobată printr-un Memorandum emis de Ministerul Fondurilor Europene în data de 27 februarie 2020.

  • Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național pentru 2021-2027 sunt:
  • Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
  • Programul Operațional Transport (POT)
  • Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
  • Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS)
  • Programul Operațional Capital Uman (POCU)
  • Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS)
  • Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
  • Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
  • Programul Operațional pentru Tranziție Echitabilă

În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor fi Autorități de Management pentru cele opt Programe Operațional Regionale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va fi Autoritate de Management pentru Programul Operațional Transport, iar Ministerul Fondurilor Europene va fi Autoritate de Management pentru celelalte șapte Programe Operaționale menționate mai sus.

Pentru consultarea acestor programe, vă invităm să accesați pagina dedicată de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene: http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/