Aspecte naționale privind Programarea 2021-2027

Prin Hotărârea nr. 936/2020 a fost aprobat cadrul general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și cadrul instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri.

Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național pentru 2021-2027 sunt:

 • Programul Operațional Dezvoltare Durabilă,
 • Programul Operațional Educație și Ocupare,
 • Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare,
 • Programul Operațional Sănătate,
 • Programul Operațional Tranziție Justă,
 • Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială,
 • Programul Operațional Asistență Tehnică,
 • Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune,
 • Programul Operațional Transport.

Conform actului normativ menționat, Ministerul Fondurilor Europene are responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, deținând și calitatea de autoritate de management pentru:

 • Programul Operațional Dezvoltare Durabilă,
 • Programul Operațional Educație și Ocupare,
 • Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare,
 • Programul Operațional Sănătate,
 • Programul Operațional Tranziție Justă,
 • Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială,
 • Programul Operațional Asistență Tehnică.

În cazul celor opt Programe Operaționale Regionale vor îndeplini rolul de autoritate de management agențiile pentru dezvoltare regională.

Pentru Programul Operațional Transport a fost desemnat Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor ca autoritate de management.

Pentru consultarea acestor programe, vă invităm să accesați pagina dedicată de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene: http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/