Concurs pentru ocuparea postului de Consilier Pol Crestere

Conditii de participare pentru ocuparea postului de Consilier / Departament Coordonare Pol de Crestere Obiectivul postului: Participa la elaborarea si implementarea planului integrat de dezvoltare a polului de crestere. Cerinte Educationale: Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta de preferinta intr-unul din domeniile: economic, juridic, tehnic. Experienta: Experienta anterioara de minim 3 […]

Detalii

Concurs pentru ocuparea postului de ASISTENT

Conditii de participare pentru ocuparea postului de Coordonator Pol de Crestere – Brasov Obiectivul postului: Sprijina coordonatorul de pol de crestere in derularea activitatii de elaborare si implementare a planului integrat de dezvoltare a polului de crestere;. Cerinte Educationale: Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, de preferinta intr-unul din […]

Detalii

Concurs pentru ocuparea postului de CONSILIER

Conditii de participare pentru ocuparea postului de Coordonator Pol de Crestere – Brasov Obiectivul postului: Participa la elaborarea si implementarea planului integrat de dezvoltare a polului de crestere. Cerinte Educationale: Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, de preferinta intr-unul din domeniile: economic, juridic, socio-uman. Experienta: Experienta anterioara de minim […]

Detalii

EXPERT TERITORIAL /BIROU REGIONAL MURES

Obiectivul postului Urmarirea implementarii proiectelor derulate prin ADR Centru ; Monitorizarea tehnica a proiectelor finantate din Programul Operational Regional; Cerinte Educationale Studii superioare de lunga durata in domeniul studiilor europene, studiilor economice (managementul programelor, relatii economice internationale) Experienta Vechime in munca minim 3 ani; Experienta privind implementarea proiectelor din cadrul programelor cu finantare europeana constituie […]

Detalii

Concurs pentru ocuparea postului de Coordonator de pol – Departament Coordonare Pol de Crestere

Conditii de participare pentru ocuparea postului de Coordonator Pol de Crestere – Brasov Obiectivul postului: Sprijinirea in elaborarea si implementarea planului integrat de dezvoltare a polului de crestere. Cerinte Educationale: Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, de preferinta intr-unul din domeniile: economic, tehnic, urbanism, juridic. Cerinte Speciale: Sa nu […]

Detalii

Concurs pentru ocuparea postului de Expert Tehnic in cadrul Serviciului Monitorizare si Verificare Proiecte /Birou Monitorizare Tehnica

Obiectivul postului: Monitorizarea tehnica a proiectelor finantate din Programul Operational Regional;   Cerinte educationale: Studii superioare de lunga durata in domeniul constructiilor;   Experienta: Vechimea in specialitate minim 3 ani; Experienta privind implementarea proiectelor din cadrul programelor cu finantare europeana constituie un avantaj; Competentele postului Cunostinte privind politicile UE, managementul de proiect, cunostinte privind domeniul […]

Detalii

Concurs pentru ocuparea postului de Expert Teritorial / Birou Regional Covasna

Obiectivul postului Promovarea la nivel zonal licitatiile de proiecte organizate de MDRL prin ADR – Centru; Urmarirea implementarii proiectelor din cadrul Programelor aflate în derulare si care sunt localizate in judetul Covasna si monitorizarea ex-post a proiectelor, precum si a celor finantabile prin POR. Cerinte Educationale Studii superioare de lung durata in domeniul juridic Experienta […]

Detalii

Concurs pentru ocuparea postului de Expert Programe /Serviciul Relatii Publice si Birou Informare

Obiectivul postului: Asistenta si sprijin asigurat potentialilor solicitanti de fonduri prin Programul Operational Regional Cerinte Educationale: Studii superioare de lunga durata in domeniul studiilor europene, juridice Experienta Vechimea în specialitate de minim 2 ani ; Experienta in activitatea de consultanta si asistenta acordata potentialilor solicitanti ai programelor de finantare constituie un avantaj Competentele postului Cunoasterea […]

Detalii

Concurs pentru ocuparea postului de Expert Tehnic in cadrul Serviciului Evaluare si Selectie Proiecte

Obiectivul postului: Evaluarea, selectia si monitorizarea din punct de vedere tehnic a proiectelor de executie finantate din fondurile structurale   Cerinte educationale: Studii superioare de lunga durata in domeniul constuctiilor ( sectiile de constructii civile, industriale, agricole sau de cai ferate , drumuri si poduri);   Experienta: Vechimea in munca de 2 ani ; Experienta privind […]

Detalii