Comitet Monitorizare PR Centru 2021-2027

Unul din atributele care revin calității de Autoritate de Management (AM) ale ADR Centru constă în responsabilitatea creării și dezvoltării structurilor de management și control ale Programului. Chestiunile care afectează progresele făcute de program în atingerea obiectivelor sale sunt analizate în cadrul unui Comitet de Monitorizare (CM), care poate constituit de fiecare AM. Condițiile de constituire și funcțiile Comitetului de Monitorizare sunt prevăzute la articolele 38-40 din Regulamentul UE 2021/1060, de stabilire a dispozițiilor comune pentru perioada 2021-2027.