Consultare publică pentru Ghidul specific aferent învăţământului obligatoriu

AMPOR a lansat spre consultare publică, în data de 05.10.2017, Ghidul specific aferent învățământului obligatoriu din cadrul Obiectivului Specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Axa Prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale” a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Investițiile finanțate de viitorul apel vizează învățământul obligatoriu. Mai exact, sunt avute în vedere realizarea unor investiții de tipul construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare). Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 100.000 euro, iar cea maximă de 6.700.000 euro, dar nu va depăşi 30.000.000 lei, calculat la cursul de schimb InforEuro valabil la data depunerii cererii de finanţare.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail regio@mdrap.ro, până la data de 20.10.2017.

Ghid specific 10.1 B – consultare publică 05.10.2017