Informații privind modul de transmitere de către beneficiarii de finanțare POR 2014-2020 a contestațiilor către AMPOR

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a transmis Organismelor Intermediare o adresă privind modalitatea de transmitere a contestațiilor beneficiarilor către AMPOR.

In situația în care beneficiarii transmit contestațiile împotriva titlurilor de creanță/actelor administrative emise în procesul de implementare a proiectelor, prin intermediul Modului comunicare, este recomandat ca aceștia să transmită și un email de informare la adresa de email din documentul atașat.

Se au in vedere tipurile de contestații împotriva:

  • notelor de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare;
  • proceselor-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare;
  • proceselor-verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzilor datorate;
  • informărilor privind cheltuielilor aprobate la rambursare/plata;
  • notelor de reduceri procentuale (Note de neconformitate) din sumele solicitate la plată din cererile de rambursare;
  • adreselor de informare prin care se stabilește neeligibilitatea unor sume solicitate la rambursare/plată;
  • deciziilor de recuperare a sumelor acordate cu titlu de refinanțare;
  • deciziilor de stabilire a dobânzilor datorate pentru neachitarea, la termen, a creanțelor stabilite în baza deciziilor de recuperare a sumelor acordate cu titlu de refinanțare.