Din 2022, 100 de copii din Ighiu vor învăța la o creșă modernă

Peste 10 milioane lei vor fi investiți în comuna Ighiu, din județul Alba, printr-un contract de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru crearea unei creșe în comună. Cei mai tineri 100 de micuți vor beneficia de o infrastructură educațională de nivel antepreșcolar complet nouă, ca urmare a semnării contractului denumit ”Înființare creșă de copii în comuna Ighiu, județul Alba”, de către primarul Traian Rusu și Simion Crețu, director general ADR Centru. Astfel, fondurile nerambursabile REGIO finanțează prima creșă din această localitate, unde trăiesc peste 7.000 de cetățeni, la numai 12 km de Alba Iulia.

Finanțarea este asigurată în cadrul Axei Prioritară 10, destinată investițiilor în infrastructura de educație, prin inițiative importante pentru întreaga comunitate, pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale în mediul rural, acolo unde nu există capacitate de învățământ pentru copii până la 7 ani. La aceste teme răspunde Prioritatea de investiții 10.1 – Investiții în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. În cadrul acestei axe se pune accent pe creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi a învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, fiind vorba de un apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar.

”Construim această creșă cu o capacitate de 100 de locuri, pentru a îmbunătăți capacitățile sociale și relaționale din comuna noastră, prin activitățile educaționale dedicate celor mici. În ultimii ani, am asistat la un adevărat aflux de tineri veniți din oraș către noi și, după dezvoltările imobiliare, este firesc să vorbim acum de dezvoltarea socială. Sunt mulți copii iar pentru părinți este dificil să-i transporte în Alba Iulia, chiar dacă este vorba de numai câțiva kilometri, în timp ce soluția de a-i lăsa la rude este una mult prea învechită pentru cerințele educației moderne. Crearea unei creșe răspunde și nevoii de siguranță și stabilitate pentru cetățenii din localitățile comunei noastre. Astfel gradul de urbanizare este și mai ridicat, completând investițiile pe care le-am derulat în școlile din Șard, la Grădinița din Țelna, dar și prin toate celelalte lucrări edilitare”, a declarat domnul Traian Rusu, primarul comunei Ighiu.

Descrierea generală a investițiilor preconizate:

În acest moment, în Ighiu, copiii preșcolari beneficiază de grădinițe, dar în întreaga comună există 100 de copii antepreșcolari pentru care nu există o creșă. Marea lor majoritate sunt educați acasă, de bunici sau alte rude, iar o parte relativ mică este educată în infrastructura educațională din municipiul Alba-Iulia.

Construcția unei creșe în comuna Ighiu deschide premisele ca tinerele familii să nu aibă tendința migrării la oraș, cu atât mai mult cu cât destul de mulți s-au stabilit recent în comună și, pe de altă parte, s-ar putea chiar ca alte familii tinere din Alba Iulia să-și construiască locuințe și să se stabilească în comună.

Terenul pe care se va construi noua creșă din Ighiu are peste 4.660 mp, iar noua construcție va avea demisol și parter, în suprafață de circa 350mp și respectiv 1700mp. Adiacent clădirii va exista și o terasă acoperită în suprafață de peste 130mp. Dacă la demisolul construcției vor funcționa spațiile tehnice, la parter va fi zona de acces pentru copii și personal educațional (pe două intrări duble). Tot la parter vor exista spații medicale, o zonă administrativă, o spălătorie și o bucătărie cu circuite distincte față de cele ale micuților. În creșa de la Ighiu vor putea fi educați copii împărțiți în 7 grupe, fiecare dintre acestea având un oficiu propriu, dar va exista și o sală de mese comună. În curte vor fi realizate spații de joacă, o parte a incintei fiind și acoperită. Perimetral, incinta va avea o zonă verde, cu platforme și alei exterioare de acces, dar în vecinătatea străzii și a accesului pentru vehicule va fi construită o platformă pentru colectare selectivă a gunoiului menajer.

”În condițiile actuale, când datele de la nivel european plasează țara noastră într-un context nu foarte favorabil de educație, este un lucru pozitiv că un număr tot mare de copii din satele Regiunii Centru pot beneficia de rezultatele unor astfel de proiecte. Autoritățile publice locale creează în comunitățile rurale noi structuri, moderne, pentru a dovedi părinților că există, la nivel local, interes pentru creșterea calității învățământului. Aici este important să ne concentrăm eforturile: să conștientizăm publicului larg de faptul că se încearcă depășirea acestei crize a spațiilor de educație supraîncărcate, prost iluminate și fără dotări. 

În acest sens, asigurarea bazei materiale minime prin clădiri moderne, cu condiții sanitare decente, având dotări corespunzătoare și material didactic potrivit, sunt aspecte la care răspunde programul REGIO. Ighiu este o comună cu un grad de dezvoltare foarte rapid și interesul autorităților publice pentru creșterea calității învățământului este subliniat de mai proiecte, dintre care noi finanțăm realizarea acestei creșe. În întreaga regiune avem acum contractate 25 proiecte pentru desfășurarea optimă a actului educațional în domeniul preșcolar și antepreșcolar, a căror valoare totală este de circa 15 milioane euro, care se adaugă altor 15 proiecte prin care se modernizează tot atâtea școli din învățământul obligatoriu, folosind peste 17 milioane euro. Pe lângă acestea mai avem și inițiativele locale de reabilitare termică a unităților de învățământ, din toate cele șase județe ale regiunii, precum și proiectele de investiții în infrastructura de educație din municipiile reședință de județ. În total, vorbim de sume cumulate de peste 43 milioane euro, pe toate axele și domeniile de intervenție, care trebuie să asigure creșterea calității învățământului în Regiunea Centru” a declarat domnul Simion Crețu , director general ADR Centru.