Două școli din zona rurală se modernizează cu fonduri nerambursabile

În comuna Păsăreni, județul Mureș, fondurile REGIO cresc calitatea educației   

Administrația publică locală din comuna mureșeană Păsăreni, situată la mai puțin de 20 km de Târgu Mureș va implementa un proiect finanțat în cadrul Programului REGIO de modernizare a două școli din localitate. Contractul de finanțare – prin care se vor folosi peste 4,1 milioane lei pentru reabilitarea infrastructurii educaționale la Școala Gimnazială ”Kiss Gergely” Păsăreni și la Școala Primară Gălățeni – a fost semnat la sediul ADR Centru, de către primarul comunei, domnul Antal Szőcs, fiind pentru prima dată când comuna accesează fonduri europene.  Proiectul se va finanța prin Axa Prioritară 10 a Programului Operațional Regional 2014-2020 – Obiectiv Specific 10.1 – ce prevede investiții în proiectele ce vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului ante preșcolar şi preșcolar.

Cu o comunitate mai mică de 2000 locuitori, comuna Păsăreni are două școli vechi, ce trebuie complet reabilitate, astfel încât să scadă costurile de întreținere în cele două unități educaționale, prin asigurarea eficientei energetice, dar să se asigure, în același timp, condițiile optime pentru participarea în învățământul obligatoriu pentru cei 128 de elevi și 19 cadre didactice în cele două sate. Edilii demonstrează, astfel, că se implică în eficientizarea cheltuielilor din banii publici și completează veniturile locale pentru a moderniza atât școala gimnazială din centrul de comună, cât și pe cea primară din satul vecin. Proiectul cu titlul ”Modernizarea a două unităţi de învăţământ de pe raza comunei Păsăreni” are o valoare totală de 4.104.681,27 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate este de 3.833.349,65 lei, 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (aproximativ 823.000 euro), la care se adagă și o contribuție în special pentru cheltuieli neeligibile a Primăriei, în valoare de 193.099,99 lei.

”Și prin acest proiect, primul în cadrul POR 2014-2020 semnat de comuna Păsăreni, edilii din localitățile mici ale Regiunii Centru demonstrează că se preocupă de funcționalitatea sistemului de învățământ, dorind să eficientizeze atât infrastructura pusă la dispoziția copiilor și cadrelor didactice, cât și cheltuielile alocate în acest sens. După realizarea lucrărilor de modernizare și dotare a celor două școli, comunitatea locală va beneficia de activități didactice desfășurate în condiții optime, concomitent cu reducerea unor cheltuieli publice. În această situație, fondurile din bugetul local vor putea fi redirecționate spre servicii cu necesitate mai mare, cum ar fi asistența socială,” a declarat domnul Dan Popa, director Direcția Organism Intermediar pentru POR din cadrul ADR Centru.

În cadrul proiectului lucrările de la școala din satul Păsăreni vor consta în extinderea clădirii cu un corp parter,  modernizarea întregii construcții, prin lucrări de recompartimentare și finisaje, refacerea în întregime a acoperișului și  termoizolarea anvelopei clădirii. Se vor reabilita complet instalația de alimentare cu apă și cea electrică, iar noile corpuri de iluminat vor fi cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață. În întreaga școală se va realiza o rețea de încălzire centralizată, dar vor fi montate și panouri solare pe acoperișul nou, în vederea asigurării apei calde menajare. Unitatea școlară va fi dotată cu mobilier specific, cu materiale didactice și cu echipamente IT și birotică. În exterior se va realiza un trotuar de gardă și a spațiilor de circulație, dar și spații verzi, cu obiecte urbane. La Școala din Gălățeni, deși mai mică, se vor realiza același tipuri de investiții, dar adaptate comunității mai mici de elevi.

Detalii privind obiectivele acestui proiect și activitățile desfășurate se regăsesc în Fișa asociată prezentului material de presă.