Finanțarea mediului privat din Regiunea Centru cu fonduri europene Regio, continuă

Vești bune pentru 150 de microîntreprinderi din Regiunea Centru care primesc fonduri nerambursabile pe cel de-al doilea apel al Priorității de investiții 2.1 a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Bugetul de fonduri nerambursabile Regio 2014-2020, disponibil pentru finanțarea firmelor cu până la 9 angajați, este de 164,69 milioane lei. Un număr de 618 microîntreprinderi din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu au depus cereri de finanțare pe această prioritate pentru dezvoltarea și diversificarea activităților comerciale.

Până în 31 august 2020, reprezentanții a 64 de societăți comerciale au semnat contractele de finanțare, demarând deja activitățile de implementare prevăzute în proiecte. Contractele de investiții semnate au o valoare totală de 72,27 milioane lei, din care suma de 48,38 milioane lei este finanțarea nerambursabilă solicitată de aceste firme pentru dezvoltare, extindere, modernizare și achiziție de echipamente și linii de producție. Alte 93 de microîntreprinderi au fost informate că cererile depuse au fost evaluate, au întrunit condițiile prevăzute în ghiduri și au obținut punctajul necesar pentru a trece în etapa de contractare, urmând să semneze contractele de finanțare în perioada următoare. Aceste contracte au o valoare totală de 110 milioane lei, din care suma de 72,53 milioane lei reprezintă fondurile nerambursabile solicitate. Procesul de evaluare al cererilor depuse continuă, urmând ca numărul firmelor finanțate să crească până la alocarea întregii sume disponibile la nivel regional.

Vorbind despre finanțarea mediului privat din Regiunea Centru, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, a spus ”Fondurile sunt alocate pentru promovarea spiritului antreprenorial, exploatarea economică a ideilor noi, dezvoltarea afacerilor existente, cu condiția menținerii și creării de noi locuri de muncă. Deja am finanțat în 2017, prin POR 2014-2020, alte 388 de microîntreprinderi, firme mici și mijlocii din Regiunea Centru, care au investit aproape 1 miliard de lei în modernizare, dezvoltare și extindere. Dintre acestea, 259 firme au finalizat activitățile, au primit banii și au încheiat proiectele.  Mediul privat reprezintă unul dintre cei mai dinamici beneficiari ai programului, iar dezvoltarea economiei regionale prin finanțarea lor este o activitate importantă pentru noi. Astfel, continuăm finanțarea microîntreprinderilor și așteptăm aprobarea supracontractării de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și o suplimentare de buget, pentru a putea finanța toate proiectele microîntreprinderilor care au trecut etapele de evaluare. În același timp, așteptăm firmele mici și mijlocii să depună proiecte în perioada octombrie-noiembrie 2020 și să solicite finanțare pe Prioritatea 2.2 a Programului Regio, unde avem aproape 100 milioane lei fonduri disponibile la nivelul Regiunii”.

Pe Prioritatea de Investiții 2.1 a POR 2014-2020, al doilea apel de depunere de cereri de finanțare pentru microîntreprinderi s-a încheiat în luna noiembrie 2019. În calitate de Organism Intermediar al POR 2014-2020, ADR Centru evaluează toate cele 618 proiecte depuse pe această prioritate de investiții, urmând ca în etapa de contractare să fie acceptate acele proiecte care, conform punctajului obținut, se încadrează în alocarea financiară aferentă acestui apel. Din cele 618 cereri depuse la nivelul Regiunii Centru, la data de 31 august 2020 un număr de 462 de cereri au rămas în diferite etape de evaluare, precontractare sau au fost contractate. Lista contractelor de finanțare semnate de microîntreprinderi se pot găsi la link-ul: http://regio-adrcentru.ro/lista-nominala-por-2014-2020/. În listă se regăsesc numele beneficiarilor – societăți comerciale, localizarea proiectelor, numele și valorile contractelor de finanțare.

Pentru firmele private mici și mijlocii interesate de condițiile de finanțare pe Prioritatea de investiții 2.2, cheltuieli eligibile, perioada de depunere, valorile minime și maxime pentru un proiect, dar și activitățile eligibile, se poate accesa link-ul:  http://regio-adrcentru.ro/lansare-2-2/