Focus grup – Sectorul Mediu construit sustenabil I 6 octombrie 2020 I Eveniment on-line

Vă invităm să participați la întâlnirea online de tip Focus grup cu tema „MEDIU CONSTRUIT SUSTENABIL”, ce va fi organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în data de 6 octombrie 2020, începând cu ora 10:00 în platforma online Webex.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a demarat elaborarea noii versiuni a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, document esenţial în delimitarea cadrului de utilizare a sumelor alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională în perioada 2021 – 2027. Viitoarea Strategie de Specializare Inteligentă Regională va determina tipurile de activităţi economice eligibile la nivel de cod CAEN în materie de Cercetare Dezvoltare Inovare şi Transfer Tehnologic în Regiunea Centru pentru toate programele operaţionale care vor fi finanţate din FEDR, precum şi sectoarele economiei regionale care vor avea acces la sprijin pentru investiţii comerciale, industriale şi de servicii. De asemenea, viitoarea Strategie de Specializare Inteligentă Regională va contribui la definirea ariilor / domeniilor / nişelor de specializare naţionale care vor fi cuprinse în Strategia Naţională de Cercetare Dezvoltare Inovare şi Specializare Inteligentă.

Demersul ADR Centru trebuie plasat şi în contextul noii arhitecturi instituționale pentru perioada de programare 2021 – 2027 prin care Agenţiile pentru Dezvoltare Regională au fost desemnate Autorităţi de Management pentru Programul Operațional Regional, un program ce va prelua la nivel regional o proporţie mult mai consistentă a finanțărilor orientate spre inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dezvoltarea IMM-urilor. În acest context, capacitatea structurilor regionale implicate în elaborarea RIS3 de a determina condiţiile de acces la fonduri a crescut considerabil iar dumneavoastră, în calitate de actor regional cheie în aria tematică Mediu construit Sustenabil, sunteți invitat să participați marți, 6 octombrie 2020, la o întâlnire online de descoperire antreprenorială pe această temă. Agenda evenimentului se găsește anexat. La eveniment va avea o intervenție si managerul RIS din cadrul Institutul European de Inovare și Tehnologie al materiilor prime, Tina Benda.

Obiectivul acestei întâlniri este de a identifica nișele acestui domeniu ce sunt orientate spre inovare (tehnologică sau non-tehnologică), în special prin valorificarea atuurilor regionale, care ar putea forma o masa critică şi care, în funcție de preocupărilor actorilor din regiune, necesită politici şi instrumente de finanţare asociate specializării inteligente. Concluziile discuţiilor vor fi preluate în Strategia de Specializare Inteligentă Regională şi vor fundamenta viitoarele proiecte ce urmează să fie finanţate până în 2027.

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră și/sau a reprezentanților dumneavoastră până vineri, 2 octombrie 2020, completând formularul online disponibil accesând linkul https://docs.google.com/forms/d/151p-30OG6T6cVs2HY9JNv9kCOwwJ0wwMar9u6eqMl5Q/edit?usp=sharing

Pentru detalii tehnice privind modul de derulare a evenimentului și pentru alte informații cu privire la acesta, vă rugăm să ne contactați la coordonatele de contact: Gabriela Țârău – expert programe, email: gabriela.tarau[at]adrcentru.ro, telefon 0358 401 276 Interior 466.