Fonduri nerambursabile REGIO pentru extinderea Școlii I.L. Caragiale din Sibiu

Peste 12,5 milioane lei vor fi folosiți în cadrul proiectului care le va oferi celor peste 520 de elevi care frecventează Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale”, din cartierul sibian ”Dumbrava, un imobil mai mare, extins și mai bine dotat cu echipamente. Este vorba de cererea de finanțare cu numele ”Extindere corp școală la Școala Gimnazială I.L. Caragiale Sibiu”, pentru care a fost semnat contractul de alocare a unei sume nerambursabile în valoare de peste 2,6 milioane euro, prin Axa Prioritară 10 a Programului REGIO 2014-2020 – Obiectiv Specific 10.1 – care prevede investiții în proiectele ce vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului ante preșcolar şi preșcolar.

Acest proiect prevede extinderea corpului de școală existent, cu un corp de clădire nou, poziționat la joncțiunea cu latura nord-estică a școlii existente, ce va include 11 săli de clasă, un cabinet fizică-chimie, un cabinet informatică, o sală multimedia, bibliotecă cu sală de lectură, grupuri sanitare la fiecare nivel, raportate la numărul de elevi, spații administrative, precum și un cabinet medical. În cadrul investițiilor va fi realizată o sală de gimnastică, împreună cu anexele aferente, iar accesul principal se va modifica și se va realiza la nivelul corpului nou. Se va realiza un acces secundar pe latura nord vestică, iar circulația între cele două corpuri – existent și nou construit – se va realiza doar la nivelul parterului, printr-un culoar de trecere, deasupra căruia acoperișul va fi de tip terasă necirculabilă înierbată.

Primăria Sibiu a finalizat proiectul tehnic și a obținut autorizația de construcție, astfel că, pentru a realiza cât mai repede această investiție, următorul pas constă în contractarea execuției lucrărilor propriu-zise. Până în prezent, am atras fonduri europene în valoare de peste 53 de milioane de lei pentru unitățile de învățământ din Sibiu, pentru eficientizarea energetică a clădirilor în care funcționează Școlile nr. 1 și nr. 21, dar și cele cu numele ”Constantin Noica” și ”Radu Selejan”, iar prin axa de finanțare a îmbunătățirii infrastructurii din învățământ se vor realiza extinderea școlilor ”Nicolae Iorga” și ”Caragiale”, precum și construcția unei noi creșe în cartierul Țiglari. Alte două proiecte însumând 11 milioane lei se află în etapa de contractare: construcția unei creșe în cartierul Ștrand și modernizarea internatului Colegiului Independența”, au precizat reprezentanții Primăriei sibiene.

Dotările noului corp de clădire al Școlii ”Caragiale” sunt, de asemenea, incluse în proiect, printre acestea numărându-se mobilierul școlar, table interactive, videoproiectoare și sisteme PC. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 12.510.746,45 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate este de 12.260.531,52 lei, aproximativ: 2.635.900 euro, iar edilii sibieni estimează că investițiile se vor finaliza în 30 septembrie 2021.

”Acest proiect asigură modernizarea ofertei educaționale pentru mai mult de 500 de elevi, completând inițiativele administrației locale sibiene care derulează și alte proiecte importante pentru comunitate. În acest municipiu se atrag fonduri europene pe multe paliere socio-economice. Investițiile în educație și sănătate vor convinge populația că se folosesc bani europeni pentru creșterea calității vieții. La nivel regional, prin Axa Prioritară 10 susținem multe investiții de acest gen, de la grădinițe, la școli gimnaziale, de la licee și școli profesionale, la universități, în acest moment având deja contractate 32 de proiecte a căror valoare totală depășește 245 milioane lei,” a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Detalii privind obiectivele proiectului și activitățile desfășurate se regăsesc în Fișa atașată prezentului material de presă.