Fonduri REGIO pentru un parc de peste 3 hectare în Târgu Mureș

Dezvoltarea urbană a municipiului Târgu Mureș propune cetățenilor un nou proiect dedicat unei calități mai bune a vieții în comunitate. Din fonduri Regio se va amenaja în municipiu un nou parc cu spații de agrement, de sport și sănătate, întins pe o suprafață de aproape patru hectare. Prin contractul de finanțare nerambursabilă semnat de către Primăria Târgu Mureș și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, se alocă din Axa 4 a Programului Operațional Regional 2014-2020, aproape 14 milioane lei pentru realizarea acestui proiect major ce va îmbunătății mediul înconjurător și aerul din municipiu, precum și oferta de spații verzi și de relaxare.

Peste doi ani, respectiv în 30.11.2022, parcul amplasat într-o zonă deosebit de populată și extrem de dinamică a municipiului, marcată de dezvoltarea noilor ansambluri rezidențiale și a noului centru comercial din municipiul Târgu Mureș, va fi finalizat și deschis cetățenilor. Spațiul aferent conversiei și revitalizării terenurilor are o suprafață de 37.744 mp și este mărginit la vest de Universitatea Dimitrie Cantemir, la est de garajele private și blocurile de locuit de pe strada Apicultorilor, la nord de Baza Jandarmeriei Mureș, iar la sud de Calea Sighișoarei. Gradul de accesibilitate, pentru cetățenii din municipiu, va fi ridicat, fiind asigurat acces auto, pietonal și cu bicicleta de pe toate străzile limitrofe.

Această investiție și fondurile alocate prin acest proiect sunt esențiale pentru calitatea aerului din municipiu. Târgu Mureș este un oraș cu o industrie chimică și farmaceutică dezvoltate, care, pe lângă industria județeană de exploatare a gazelor naturale și de exploatare a lemnului, își pun amprenta asupra naturii și aerului. Amenajarea spațiilor existente sau suplimentarea cu noi parcuri și scuaruri în cât mai multe cartiere rezidențiale ale orașului, pentru asigurarea populației cu o sursă de sănătate, este o preocupare permanentă a administrație publice locale, aspecte care acum se concretizează și prin realizarea acestui proiect. Pentru municipiul Târgu Mureș, aceste este cel de-al patrulea contract de finanțare aprobat pe axa de dezvoltare urbană durabilă, iar valoarea tuturor fondurilor nerambursabile alocate până acum prin Axa 4 a Programului Regio se ridică la peste 100 milioane lei” a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Informații proiect:

Proiectul cu titlul ”Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului Târgu Mureș” are o valoare totală de 14.533.962,80 milioane lei, din care suma de 13.556.755,53 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă alocată prin contract (respectiv 2.848.596,48 Euro la curs inforeuro din luna lansării apelului de proiecte, 1 euro=4,7591 lei). Fondurile nerambursabile sunt alocate din bugetul Regiunii Centru, aferent Axei 4, prioritatea de investiții 4.2 ce urmărește ”Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.

Descrierea investiției:

Având în vedere importanța spațiilor verzi și de recreere, municipiul Târgu Mureș își stabilește ca obiectiv prioritar pe termen mediu menținerea, reamenajarea terenurilor degradate, abandonate și întreținerea spațiilor verzi existente. În cadrul proiectului se propune crearea de zone specifice, fiind prevăzute alei, piste de alergare, spațiu de joacă pentru copii, spațiu aferent scenei, dar și dotare cu mobilierul necesar. Lucrările propuse urmăresc realizarea unui parc cu o arhitectură non-invazivă, care să scoată în evidență elementele specifice de relief și flora spontană, versanți abrupți, versanți cu pantă lină și pajiște urbană. Toate aceste elemente de relief sau vegetație vor putea fi observate de pe aleea pietonală suspendată la nivelul vegetației limitrofe, al vegetației arborescente și arbustive la nivelul coroanelor, sau al aleilor pietonale realizate din piatră naturală și lemn de la nivelul terenului. În partea superioară a versantului sudic se propune amenajarea unei platforme (alei circulare) suspendate deasupra văii (bălții) ca punct central de observație asupra întregului parc, punct de observație dotat cu telescop turistic panoramic. În zona limitrofă acestui observator, ca și în zona aflată la limita sud-estică a amplasamentului, se propune menținerea vegetației naturale spontane, cu eventuale toaletări, cosmetizări și îmbogățiri cu specii autohtone caracteristice zonei. În această zonă se propune și amenajarea unei zone verzi cu facilități pentru plimbarea animalelor de companie, fiind prevăzute în acest sens câteva echipamente specifice acestei zone. Versantul vestic, caracterizat de o pantă mai domoală și totodată mai constantă, se pretează la amenajarea unei pajiști urbane, unde se pot organiza diverse activități recreative, concerte de mici dimensiuni, expoziții in aer liber, activități sportive, târguri, spațiu de joacă pentru copii, picnic sau pur și simplu zonă de relaxare și odihnă. Partea sudică a versantului va fi terasată, terenul urmând a fi modelat sub formă de gradene generoase înierbate, mediate de o alee pietonală centrală pentru facilitarea accesului. În zona centrală va fi amenajată o scenă pentru activități culturale recreative. Scena va consta dintr-o platformă simplă cu vizibilitate 360 grade și copertină (fundal) retractabilă pentru dirijarea sunetului la activitățile (evenimentele) generatoare de zgomot, iar la subsolul acesteia vor fi organizate o serie de grupuri sanitare pentru deservirea zonei.

Concomitent cu reabilitarea spatiilor verzi, se va reface fondul arborescent și arbustier prin selecția și defrișarea vegetației degradate și îmbătrânite, sau plantate necorespunzător, înlocuirea acesteia cu material dendrologic nou prin utilizarea speciilor autohtone rezistente la condițiile climatice specifice.