Fondurile REGIO asigură eficientizarea energetică pentru 58 clădiri publice și mai mult de 5000 de apartamente din Regiunea Centru

Programul REGIO – coordonat în Regiunea de Dezvoltare Centru de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru – asigură gestionarea inteligentă a energiei, în vederea creșterii gradului de utilizare a surselor regenerabile în infrastructurile publice, dar și în blocurile de locuințe din toate județele regiunii.

Prin Axa Prioritară 3 a Programului Operațional Regional 2014-2020 se finanțează 58 de entități publice din Regiunea Centru pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 35 școli, 15 spitale și 8 sedii de instituții, case de cultură și altele, dar și mai mult de 110 blocuri, în care locuiesc mii de oameni. La acestea se adaugă și investițiile publice pentru eficientizarea iluminatului public în 11 localități, fiind înlocuite rețelele electrice pe mai mult de 500km, în total, în aceste orașe. Astfel, se estimează reducerea la jumătate a consumurilor de energie primară, concomitent cu creșterea ponderii energiei produse din surse regenerabile.

În principal, lucrările prevăzute și – în mare parte – deja realizate în proiectele de investiții, includ toată gama de intervenții pentru reabilitare termică și modernizarea rețelelor de utilități din clădirile publice și private. Prin aceste proiecte este prevăzută realizarea lucrărilor de izolare termică a fațadelor de clădiri,  inclusiv termoizolarea planșeelor sau subsolurilor. Complementar, este vorba de schimbarea rețelelor de iluminat public și înlocuirea vechilor corpuri de iluminat energofage, cu elemente cu design modern și care consumă foarte puțin. Toate cererile de finanțare au în vedere reabilitarea completă a sistemelor de încălzire sau iluminat, concomitent, în cele mai multe cazuri, cu instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei. În urma acestor lucrări, toți beneficiarii estimează scăderea la jumătate a nivelurilor anuale pentru emisiile de gaze poluante. În plus, prin instalarea unor surse alternative fotovoltaice, va fi folosită intensiv energia produsă din surse regenerabile.

”O mare parte din cheltuielile publice ale fiecărei localități, dar și cheltuielile dintr-o familie, sunt alocate pe energie, de aceea orice reducere și eficientizare a consumurilor este mai mult decât benefică. Cumulat, avem în derulare investiții de peste 150 milioane euro, prin care valorizăm unul dintre cele mai importante obiective europene, de a crea comunități mai prietenoase cu mediul și mult mai puțin consumatoare de energie. Resursele europene sunt destinate îmbunătățirii calității microclimatului în localități, iar aceste fonduri sprijină autoritățile publice locale să modernizeze condițiile de trai ale cetățenilor”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Detalii despre proiectele contractate regăsiți pe pagina www.regio-adrcentru.ro, secțiunea Harta Proiectelor.