Ghiduri și studii în domeniul dezvoltării urbane elaborate de Banca Mondială

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG a publicat recent mai multe studii și ghiduri elaborate de Banca Mondială având ca temă centrală dezvoltarea urbană. Aceste documente sunt menite să sprijine viziunea de dezvoltare a fiecărei comunități locale, în funcție de prioritățile europene pentru perioada 2021-2027.

Publicațiile prezentate de Asociația ROREG reprezintă instrumente foarte utile în dezvoltarea de strategii de planificare, design, management și utilizare a spațiilor publice din zonele urbane. Unul dintre ghiduri are ca temă măsurile pe care le pot întreprinde administrațiile publice locale pentru atragerea investițiilor private. De asemenea, unul dintre studii vizează migrația și navetismul în România.

Strategiile de dezvoltare elaborate de municipiile și orașele din România reprezintă documente-cheie al căror scop, în cadrul viitoarei perioade de programare 2021-2027 (cu implementare până în 2029), îl reprezintă susținerea viziunii coerente de dezvoltare la nivel urban și al zonelor metropolitane, transpuse într-un portofoliu de propuneri prioritare, ideal sprijinite de comunitate şi finanţabile de către Uniunea Europeană.

Studiile respective pot fi accesate pe pagina de internet ROREG, în secțiunea dedicată:

https://www.roreg.eu/fonduri-europene/studii-%C8%99i-analize

  • Bune practici în dezvoltarea urbană în România

Studiul vizează domenii precum reabilitarea termică a blocurilor, spațiile publice din cartierele de blocuri și modernizarea infrastructurii urbane, platformele subterane de colectare a deșeurilor, revitalizarea centrelor istorice sau regenerarea urbană în zona fostelor platforme industriale

  • Barometru Urban – Politica Urbană a României

Studiul analizează satisfacția față de viața urbană și percepția cetățenilor privind orașul lor, calitatea mediului, situația personală

  • Ghid de reabilitare a spațiilor publice urbane – versiunea 1 și versiunea 2
  • Ghid de regenerare a spațiilor publice urbane

Manualele respective sunt instrumente de bază în planificare, design, management și utilizare a spațiilor publice de calitate.

  • Curtea școlii – Un ghid de amenajare și utilare a spațiilor din curțile școlilor

Acesta analizează nevoile diferite ale școlilor din spațiul urban și rural, adaptările acestor spații în contextul încălzirii globale, metodele adaptate la nevoile copilului și principii de amenajare a locurilor de joacă

  • Ghid de regenerare urbană – cartiere de blocuri – versiunea 1 și versiunea 2

Ghidul conține o sinteză de concepte și tendințe contemporane cu privire la confortul urban din cadrul oraşelor. Studiul recomandă o serie de acţiuni ce se pot desfăşura în cadrul cartierelor organizate din mari ansambluri de locuit construite în intervalul 1960-1989 în România.

  • Ghid regenerare Brașov

Studiul are mai multe secțiuni: Ghid de reabilitare urbană – Municipiul Brașov, Ghid pentru ansambluri colective – Municipiul Brașov, Ghid de refațadizare a locuințelor colective– Municipiul Brașov, Ghid de acupunctură urbană– Municipiul Brașov

  • Ghid Atragerea investițiilor private

Ghidul este un îndrumar pentru comunități locale care prezintă instrumentele de promovare în rândul investitorilor, atragerea și păstrarea investitorilor.

  • Orașe-magnet

Un studiu privind migrația și navetismul în România

  • România Metropolitană

Un studiu privind bune practici internaționale în domeniul dezvoltării metropolitane care pot fi adoptate de România