Ghidul solicitantului pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală a fost supus consultării publice

În data de 29 iulie 2016 Ministerul Fondurilor Europene a supus spre consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru apelul de proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală  – orașe / municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), Prioritatea de investiții 5.1 “Strategii de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”.

Beneficiarii fondurilor din acest apel de proiecte pot fi autoritățile publice locale în parteneriat cu actori sociali relevanți sau Grupurile de Acțiune Locală (GAL) existente la momentul lansării apelului.

Puteți transmite propuneri, observații sau comentarii privind acest ghid până la data de 16 august 2016 pe adresa de e-mail: ssdl@fonduri-ue.ro .

Mai jos găsiți calendarul estimativ pentru selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală și a pachetului integrat de proiecte pentru zonele marginalizate, publicat de Ministerul Fondurilor Europene.