AMPOR a lansat spre consultare publică Ghidul specific aferent Priorității de Investiții 11.1 „Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă” din cadrul Axei Prioritare 11 „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară” a Programului Operațional Regional 2014-2020. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail regio@mdrap.ro, până la data de 5 iulie 2017.

AMPOR a lansat spre consultare publică Ghidul specific aferent Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice, a Programului Operațional Regional 2014-2020. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17.00.

AMPOR a lansat spre consultare publică Ghidul specific aferent Obiectivului Specific 8.2.B – Unități de Primiri Urgențe. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail regio@mdrap.ro, până la data de 5 iunie 2017.

AMPOR a lansat spre consultare publică 2 Ghiduri specifice din cadrul Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic” a Programului Operațional Regional 2014-2020, aferente Operațiunilor A – Sprijinirea entităților de transfer tehnologic, respectiv C – IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail regio@mdrap.ro, până la data de 28 mai 2017, ora 16.00 (pentru Ghidul specific aferent Operațiunii C – IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic), respectiv 30 mai 2017, ora 16.00 (pentru Ghidul specific aferent Operațiunii A – Sprijinirea entităților de transfer tehnologic).