Ghiduri lansate in consultare

 • AMPOR a lansat spre consultare publică, în data de 8 ianuarie 2018, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, Apelurile de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI şi POR/2018/13/13.1/1/SUERD.
  Ghidul se adresează unităților administrativ-teritoriale orașe şi municipii din România, sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ. Prin Obiectivul Specific 13.1, vor fi sprijinite în principal activități/ acțiuni specifice realizării de investiții pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi cultural-recreative, precum și îmbunătăţirea spațiilor publice urbane.Valoarea totală eligibilă a unei Cereri de finanţare este de minimum 100.000 euro și de maximum 5.000.000 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data publicării ghidului specific. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 06.02.2018 (20 zile lucrătoare).

Ghid specific 13.1 – consultare publica_08.01.2018

 

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat în data de 08 decembrie 2017, spre consultare publică, Ghidul solicitantului aferent Obiectivului specific 8.1 A – Ambulatorii a POR 2014-2020. Activităţile orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:
  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor existente;
  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru înfiinţarea de noi ambulatorii prin transformarea spitalelor mici, ineficiente;
  • accesibilizarea spațiului destinat serviciilor medicale și a căilor de acces;
  • inclusiv introducerea / modernizarea aparatelor / instalațiilor utilizate astfel încât să îndeplinească cerințele impuse domeniului sanitar  (eg. Directive Europene/legislație națională aplicabilă în vigoare);
  • asigurarea/ modernizare utilităţilor generale şi specifice ( inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investii).

  Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt Unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată și parteneriatele între acestea.

  Valoarea totală eligibilă a Cererilor de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 100.000 euro și de maximum de 2.300.000 euro.

  Eventualele observații și propuneri cu privire la Ghid pot fi transmise până la data de 22 decembrie 2017, la adresa de e-mail regio@mdrap.ro.

Consultare publică Ghid specific 8.1A – 8 decembrie 2017

 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în consultare documentul orientativ pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane, în cadrul etapei a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC).
 • Vă rugăm să transmiteți observațiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentului până la data de 3.11.2017, la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro.

Orientări privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – în consultare publică