Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de Investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.3 „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Ghid specific 10.3 – consultare publica 27.07.2017

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 11 august 2017.