Instructiunea 130 a AM POR privind modul de transmitere a dosarelor de achizitie in vederea verificarii lor de catre OI ADR Centru

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instructiunea 130/11.11.2019 privind modul de transmitere a dosarelor de achizitie in vederea verificarii lor de catre OI ADR Centru.

Instructiunea 130/11.11.2019 a fost emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 si prevede modul de transmitere a dosarelor de achizitie in vederea verificarii lor de catre OI ADR Centru dupa cum urmeaza:
– Dosarele de achizitie vor contine minimul de documente precizat in Instructiunea AMPOR nr.42/2017;
– Dosarele de achizitie vor fi transmise prin intermediul aplicatiei MySmis, modulul achizitii sau comunicare;
– Dupa incarcarea dosarului de achizitie in My Smis beneficiarul va informa OI ca a depus dosarul de achizitie folosind formularul 4.5.1.1 din Instructiunea AMPOR nr.42/2017, insotit de o copie electronica pe CD a dosarului de achizitie.
Instructiunea intra in vigoare incepand cu data de 11.11.2019