Instrucțiunea 169/13.08.2020 a AM POR, privind stabilirea unor măsuri în ceea ce privește verificarea documentelor originale în cadrul vizitelor pe teren

Instrucțiunea 169/13.08.2020 a AM POR, prevede stabilirea unor măsuri în ceea ce privește verificarea documentelor originale în cadrul vizitelor pe teren conform Manualului de verificare și autorizare a cheltuielilor și a transmiterii Formularului 10 – ”Notificare cu privire la reconcilierea contabilă” la AMPOR de către beneficiari.