Instrucţiunea nr. 113/08.04.2019 a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020

Pentru punerea în aplicare a Instrucţiunii nr. 113/08.04.2019 a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, privind completarea Rapoartelor de progres şi a celor de durabilitate ale beneficiarilor cu aspectele relevante pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor, cuprinse in condiţiile contractuale specifice aplicabile Prioritatilor de investiţie (din Anexa 1 sectiunea II la contractul de finanţare) şi in recomandările rezultate in procesul de evaluare şi selecţie (Anexa – Aspecte de monitorizat), vă comunicam urmatoarele:

Rapoartele de progres trimestriale şi cele de durabilitate care urmează a fi transmise către OI ADR CENTRU incepand cu data prezentei comunicari se vor completa cu aspectele specifice care trebuie monitorizate in etapa de implementare si durabilitate a fiecarui proiect.

  • Pentru proiectele aflate in perioada de implementare/durabilitate, la transmiterea rapoartelor de progres trimestriale/anuale va fi completată şi transmisă şi Anexa Raportului de progres care va cuprinde toate aspectele specifice ale fiecarui proiect, recomandarile rezultate in procesul de evaluare şi selectie (daca este cazul), fiind mentionat stadiul de implementare al acestora

In cazul in care Anexa 1 Aspecte de monitorizat nu este atasată la contractul de finanţare (sau in MySMIS), va rugăm să vă adresaţi ofiţerului de monitorizare responsabil pentru proiectul dumneavoastră, pentru a obţine aceasta anexă.