Întâlnire de lucru a reprezentanților administrației publice locale din Regiunea Centru pe tema absorbției fondurilor REGIO

Programul activităților din procesul de dezvoltare regională pentru anul 2020 se stabilește pe baza rezultatelor atinse în 2019.

În 26-27 noiembrie 2019, a avut loc ședința de lucru din ultimul trimestru al acestui an a forului decizional al Regiunii Centru. ADR Centru și partenerii săi instituționali din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu au discutat despre intensificarea activității de atragere și absorbție a fondurilor europene. La nivel regional este un foarte mare interes în utilizarea de fonduri europene pentru dezvoltare. Acum sunt depuse aproape 2000 cereri de finanțare, în cei trei ani de la lansarea Programului, care au o valoare totală de peste 2,5 miliarde euro și solicită spre finanțare nerambursabilă 2 miliarde euro.  Acest fapt indică cererea de trei ori mai mare decât alocarea regională, în valoare de aproximativ 860 milioane euro, de care se bucură Regiunea Centru în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Proiectele contractate și cele aflate în procesul de evaluare și selecție solicită fonduri nerambursabile de peste 1,4 miliarde euro, care pot fi efectiv absorbiți în procesul de dezvoltare economico-socială a regiunii. Pornind de la aceste date și ținând cont de specificul local al fiecărui proiect, cei peste 40 de participanți la reuniunea ce s-a desfășurat la Hotel Ruia din Poiana Brașov, au discutat despre modalitățile de elaborare a documentelor regionale de planificare şi programare pentru perioada 2021-2027, pe baza analizei socio-economice și a analizei SWOT regionale pentru PDR 2021-2027. Echipa ADR Centru a prezentat o sinteză a activității derulate în cursul acestui an, referitoare la implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, iar interlocutorii au dezbătut situația la zi a proiectelor finanțate în cadrul programului REGIO. Pe baza acestor informări, s-au stabilit amodalitățile de lucru în vederea îmbunătățirii procesului de absorbție a fondurilor europene.

Analiza stadiului implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, a pus accent pe problemele apărute în ciclul de viață al proiectelor și pe modul de soluționare a acestor proiecte, având în vedere perspectivele privind absorbția fondurilor europene pentru dezvoltare. S-a discutat despre pregătirea portofoliului regional de proiecte pentru viitoarea perioadă de programare europeană, cu o accentuare a problemelor de infrastructură, fiind analizat portofoliul referitor la drumurile județene prioritare pentru finanțare în perioada 2021-2027.

Proiecțiile de viitor, realizate în contextul pregătirii Regiunii Centru pentru viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, nu vor avea un grad mare de acuratețe dacă nu sunt analizate și rezolvate problemele identificate în această perioadă. Până la jumătatea lunii noiembrie 2019, la nivelul Regiunii Centru au fost semnate 630 de contracte în cadrul POR 2014-2020, a căror valoare totală este de aproape un miliard euro și prin care se solicită sume nerambursabile în valoare de peste 740 milioane euro. Nu numai numărul de proiecte contractate, dar și valoarea fondurilor europene atrase pentru dezvoltarea regiunii sunt mai mari decât valorile corespunzătoare întregii perioade precedente de gestionare a fondurilor nerambursabile din surse europene.

”Toate fondurile pe care le gestionăm în această perioadă bani vor transforma în bine – ca urmare a derulării investițiilor, lucrărilor și achizițiilor de echipamente – multe obiective urbane, cetăți și obiective de patrimoniu, vor duce la modernizarea școlilor modernizate, la noi afaceri de succes, precum și la sisteme de infrastructură moderne, susținând mii de noi locuri de muncă. Am discutat cu partenerii noștri despre calendarul de activități privind pregătirea Regiunii Centru pentru perioada de programare 2021-2027, precum și despre direcțiile propuse pentru dezvoltarea regiunii. Prioritățile strategice ale Regiunii Centru sunt stabilite ținând cont de documentele regionale de planificare şi programare pentru perioada 2021-2027”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Întâlnirea de la Poiana Brașov a inclus și reuniunea de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru, la care au fost invitați președinții celor șase consilii județene – Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – alături de primarii municipiilor reședință de județ și edilii nominalizați să reprezinte orașele și comunele pentru fiecare județ din regiune. Lucrările forului decizional regional au fost conduse de domnul Adrian Veștea, atât în calitate de gazdă, ca președinte al CJ Brașov, dar și în calitatea sa de Președinte al CDR Centru. În cadrul lucrărilor au fost aprobate hotărârile privind Planul de lucru al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru anul 2020; referitoare la Bugetul multianual de venituri şi cheltuieli al Agenției pentru perioada 2020–2022; precum și alte documente pregătite pentru a defini cadrul organizatoric în care vor avea loc activitățile agenției, în vederea îmbunătățirii gradului de absorbție a fondurilor europene, prin creșterea sprijinului acordat autorităților administrației publice locale.

”Ținând cont de cadrul partenerial și calendarul nostru de activități referitor la pregătirea Regiunii Centru pentru perioada de programare 2021-2027, aprobate de CDR Centru la jumătatea acestui an, am discutat despre direcțiile propuse pentru dezvoltare și am analizat demersurile realizate de ADR Centru până în acest moment. Ne concentrăm atenția pe prioritățile strategice ale Regiunii Centru, care trebuie să fie corelate cu documentele regionale de planificare şi programare pentru perioada 2021-2027. Am vorbit și de obiectivele și ideile care ar putea fi finanțate în perioada următoare. Portofoliul de proiecte este creat la nivelul ADR Centru și am discutat despre aplicația electronică pentru completarea acestuia, utilă și accesibilă tuturor celor ce doresc să-și coordoneze și coreleze proiectele. Noi, la Brașov și întreaga regiune din inima țării, trebuie să răspundem țintelor vizate de UE:  pentru o Europă mai inteligentă și inovatoare; mai verde; mai conectată; mai socială; mai apropiată de cetățenii ei”, a declarat domnul Adrian Veștea, Președintele CDR Centru și al CJ Brașov, vorbind despre evenimentul de la Poiana Brașov.