Lansare apel de proiecte nefinalizate pentru drumurile județene

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat varianta finală a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2018/6/6.1/6 – apel de proiecte nefinalizate din cadrul Axei Prioritare 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Apelul de proiecte este dedicat proiectelor nefinalizate, care sunt definite ca fiind acele proiectele finanțate de la bugetul de stat, din bugetele fondurilor speciale, bugete locale sau din împrumuturi de la instituții financiare internaționale și care poate conține mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activități și care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puțin unul dintre acestea. În cadrul prezentului apel de proiecte pot fi depuse cereri de finanțare doar pentru proiecte al căror grad de maturitate este minim la stadiul de contract de lucrări semnat la momentul depunerii cererii de finanțare.

Investițiile vizează modernizarea sau reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți, a  rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T, construcția/ modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean aflate pe traseul drumului județean respectiv, precum și investiții destinate siguranței rutiere.

Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 16.07.2018, ora 13.00 – 17.09.2018, ora 15.00, prin intermediul aplicației electronice MySMIS. Apelul de proiecte este de tipul non-competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare. Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare si selecție vor putea fi contractate în ordinea depunerii cererii de finanțare, la nivel național, conform principiului „primul depus, primul evaluat”.

Valoarea minimă eligibilă a unei cereri de finanțare este de 1 mil. euro, iar valoarea maximă eligibilă pentru – 50 mil. euro. Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + Buget de stat), la nivelul celor 7 regiuni mai puțin dezvoltate este de 162,44 mil. euro.