Lansare în consultare publică a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR2020/8/8.1/8.3/C – apel 3, grup vulnerabil: „copii”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) a publicat în data de 24.02.2020 spre consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C – apel 3, grup vulnerabil: „copii”.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Finanțarea disponibilă în cadrul acestui apel se adresează furnizorilor de servicii sociale, singuri sau în parteneriat, ce propun proiecte privind dezinstituționalizarea copiilor din centrele de plasament pe care urmează să le închidă.

Valoarea minimă a unui proiect este de 200.000 euro, iar cea maximă de 1 milion euro.

Precizăm că ghidul a fost revizuit în urma închiderii primelor două apeluri dedicate grupului vulnerabil „copii”, pentru relansarea celui de-al treilea apel fiind necesară modificarea criteriilor de eligibilitate.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise în format editabil, la adresa info@mdrap.ro în termen de 5 zile de la publicarea documentului pe site (29 februarie 2020, ora 24:00).