Lansarea apelului de proiecte pentru centre comunitare integrate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional anunță lansarea apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni” din cadrul Axei prioritare 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi”, Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate”.

Documentul a fost aprobat prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei şi conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni”, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, precum și o descriere a etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor.

Depunerea proiectelor se face prin intermediul MySMIS, în perioada 20 ianuarie 2020, ora 12.00 – 20 iulie 2020, ora 12.00. Acest apel va fi de tip necompetitiv cu termen limită de depunere și se adresează solicitanţilor de finanţare care se regăsesc pe Lista celor 139 de comunităţi cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la Ghidul specific), care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate. Suma alocată Regiunii Centru prin acest apel este de 2.911.874 euro. Valoarea minimă eligibilă a unei cereri de finanțare este de 10.000 euro, iar cea maximă este de 100.000 euro.