Lista beneficiari proiecte contractate POR 2014-2020

Lista nominala proiecte contractate pe prioritati de investitii POR 2014-2020

2.1 A Apel 2 Dezvoltare microintreprinderi, la 3 august 2020

2.1B Dezvoltare mediul privat-Incubatoare de afaceri, 30 oct 2019

2.2 Dezvoltare IMM-uri, 22 octombrie 2018

3.1 A Proiecte eficienta energetica, blocuri, 1.07.2019

3.1A Sisteme fotovoltaice 6.12.2019

3.1B Cladiri publice 6.12.2019

3.1 C Iluminat public, la 3 august 2020

3.2 Reducere emisii carbon, zone urbane-mobilitate urbana, 3.03.2020

4.1 D Reducere emisii de carbon in municipiile resedinta de judet- Dezvoltare urbana durabila

4.2 Îmbunătățirea mediului urban 3.04.2020

4.3 Sprijin regenerare comunitati defavorizate 3.04.2020

4.4 Dezvoltare urbana durabila 3.04.2020

4.5 Infrastructură educațională relevantă pentru piața forței de muncă, 3.04.2020

5.1 Reabilitare patrimoniu cultural, septembrie 2018

5.2 Refunctionalizare terenuri degradate orase, aprilie 2019

6.1 Reabilitare drumuri judetene septembrie 2018

6.1 Reabilitare drumuri judetene , decembrie 2018, nefinalizate

7.1 Dezvoltare statiuni turistice, 1 martie 2019

8.1A Investitii in infrastructura sanitara-Ambulatorii si UPU 6.12.2019

8.1A Investitii in infrastructura sanitara-Ambulatorii si UPU, decembrie 2018, nefinalizate

8.2B Investitii in unitati de primiri urgente, 3.06.2019

8.3A_apel 2 Investitii in servicii sociale varstnici

8.3 Investii in infrastructura sociala-copii, decembrie 2018

10.1A Educație timpurie și învățământ obligatoriu 3.03.2020

10.1 A Investitii in infrastructura de educatie-MEN, aprilie 2019

10.1 B Investitii in invatamant obligatoriu, la 3 august 2020

10.1 Investii in infrastructura de educatie-MEN, 1 martie 2019 

10.2 Investii in infrastructura de educatie, 3.06.2019

10.3 Investitii in invatamantul superior, 3.06.2019

13.1 Regenerarea oraselor mici si mijlocii 1.07.2019