Lista beneficiari proiecte contractate POR 2014-2020

Lista nominala proiecte contractate pe priorități de investiții POR 2014-2020

1.1C Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice si a inovării

2.1A Apel 2 Dezvoltare microintreprinderi

2.1B Dezvoltare mediul privat-Incubatoare de afaceri

2.2 Dezvoltare IMM-uri

3.1 A Proiecte eficienta energetica, blocuri

3.1A Sisteme fotovoltaice

3.1 A Apel 3 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public.

3.1B Clădiri publice

3.1 C Iluminat public

3.2 Reducere emisii carbon, zone urbane-mobilitate urbana

4.1 Reducere emisii de carbon in municipiile reședință de județ- Dezvoltare urbana durabila

4.2 Îmbunătățirea mediului urban

4.3 Sprijin regenerare comunități defavorizate

4.4 Dezvoltare urbană durabilă-investițiile in educație, in formare, inclusiv in formare profesionala

4.5 Infrastructură educațională relevantă pentru piața forței de muncă

5.1 Reabilitare patrimoniu cultural

5.2 Refunctionalizare terenuri degradate orașe

6.1 Reabilitare drumuri județene

6.1 Reabilitare drumuri județene nefinalizate

7.1 Dezvoltare stațiuni turistice

8.1A Investiții in infrastructura sanitara-Ambulatorii si UPU

8.1A Investiții in infrastructura sanitara-Ambulatorii si UPU nefinalizate

8.1B Centre comunitare integrate

8.2 Investițiile in infrastructurile sanitare și sociale -Ambulanțe

8.2 Investițiile in infrastructurile sanitare și sociale -nefinalizate

8.3 A Investiții in infrastructura de servicii sociale - vârstnici

8.3 A2Investitii in infrastructura de servicii sociale - vârstnici

8.3 C Investiții in infrastructura de servicii sociale - copii

9.1 Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității

10.1A Educație timpurie și învățământ obligatoriu

10.1 A Investiții in infrastructura de educație-MEN

10.1 B Investiții in învățământ obligatoriu

10.2 Investii in infrastructura de educație

10.3 Investiții in învățământul superior

13.1Regenerarea orașelor mici si mijlocii