A fost modificat Ghidul specific pentru mobilitatea urbană în municipiile reşedinţă de județ

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1, din cadrul Axei Prioritate 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectivul specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Principalele modificări se referă la:

  • actualizarea secțiunii „Complementaritatea activităților şi caracterul integrat al cererilor de finanţare” din subcapitolul 1.4 „Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1” şi a Anexei 4.1.5 „Clauze contractuale specifice pentru O.S.4.1”;
  • corectarea unei erori de punctare din Anexa 4.1.3.a „Grila de analiză a conformități şi calității studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (după caz), în baza HG nr. 28/ 2008”.