Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis ordinul nr. 3045/ 18.05.2017, prin care a fost modificat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile din cadrul Axei Prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” a Programului Operațional Regional 2014-2020. Principalele prevederi se referă la:

  • Stabilirea atribuţiei delegate Autorităţilor Urbane de către AMPOR, respectiv atribuţia de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei Prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” a Programului Operațional Regional 2014-2020;
  • Derularea unor apeluri de fişe de proiecte la nivelul fiecărei Autorităţi Urbane şi actualizarea metodologiei de lucru prevăzute iniţial;
  • Actualizarea informaţiilor privind modul de constituire al Autorităţilor Urbane, inclusiv respectarea principiului de separare a funcţiilor;
  • Clarificarea unor aspecte procedurale.

 Totodată, se pune la dispoziţia beneficiarilor documentul-suport „Orientări pentru Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”.