Modificarea Ghidului specific pentru comunitățile marginalizate din cadrul municipiilor reședință de județ

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat ordinul MDRAP nr. 5177/ 28.06.2018, prin care a fost modificat Ghidul specific aferent Axei Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de Investiții 4.3 „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale” a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Principalele modificări fac referire la specificul proiectelor, zona urbană marginalizată, contractarea proiectelor, prin reducerea punctajului minim necesar pentru intrarea în etapa de precontractare la 50 de puncte și modificarea prevederilor din cadrul unor anexe ale Ghidului specific. Aceste modificări sunt prezentate în documentul „Sinteza modificărilor”, anexat Ghidului specific.