Obiectivele de politică europene și propunerile de regulamente

Obiective de politică UE

În perioada 2021-2027, investițiile în dezvoltare regional la nivel European se vor axa pe următoarele obiective:

  • O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
  • O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
  • O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
  • O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
  • O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

Pentru obiectivele 1 și 2 Statele Membre vor aloca 65 % – 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. În cazul României, 35% din resursele totale vor fi alocate pentru obiectivul de politică 1 și cel puțin 30% pentru obiectivul de politică 2.

Pentru detalii, vă invităm să accesați pagina de internet a Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/2021_2027/

Propuneri legislative UE

În perioada 29 – 30 mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2021-2027. Acesta cuprinde:

  • Regulamentul privind prevederile comune (CPR);
  • Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC);
  • Regulamentul privind cooperarea teritorială;
  • Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră;
  • Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+).

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri UE implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă (ISF) și Instrumentul pentru frontiere externe și vize (IBMF).

Negocierile privind politica de coeziune la nivelul Consiliului au demarat în luna septembrie 2018, fiind finalizate aspectele privind abordarea strategică și programarea și management și control. În prezent se află în desfășurare trialogul cu Parlamentul European.

Pentru detalii, vă invităm să accesați pagina de internet a Comisiei Europene, unde sunt publicate aceste Regulamente, inclusiv în limba română: https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_ro