Orașul în care cele mai multe fonduri europene din această perioadă sunt investite în educație

Investiții în valoare totală de circa 11 milioane lei sunt derulate în această perioadă în orașul Târgu Secuiesc din județul Covasna, exclusiv pentru îmbunătățirea condițiilor de educație. La acestea se adaugă încă aproape trei milioane lei pentru reabilitarea energetică a Secției de Chirurgie a Spitalului Municipal. Ultima investiție importantă demarează acum, odată cu semnarea contractului de finanțare nerambursabilă pentru ”Construirea si echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară – Grădinița cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc”, în valoare totală de peste 3,9 milioane lei, din care peste 2,8 milioane lei sunt sume nerambursabile, alocate prin Axa Prioritară 10 a Programului Operațional Regional 2014-2020. Astfel, în acest oraș se pune foarte mare accent pe finanțarea proiectelor de creștere a gradului de participare a copiilor la toate nivelurile de educație, în general în învățământul obligatoriu, inclusiv prin reabilitarea energetică a unor unități de învățământ.

Obiectivul general al celui mai recent proiect semnat pentru municipiul Târgu Secuiesc constă în îmbunătățirea infrastructurii educaționale preșcolare la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, prin construirea unei grădinițe cu program prelungit, în vederea creșterii gradului de participare la învățământul preșcolar Obiectul proiectului propus prin intermediul acestei cereri de finanțare este construirea unei grădinițe cu program prelungit în Târgu Secuiesc. Rezumând datele oferite de municipalitate, se pot desprinde câteva puncte de plecare. În municipiul Târgu Secuiesc exista un număr tot mai mare de cereri de înscriere în unitățile de învățământ de nivel preșcolar cu program prelungit, solicitări care depășesc numărul de locuri existente, în timp ce, pe de altă parte, actuala infrastructură este învechită și necorespunzătoare în ceea ce privește spațiile oferite pentru studiu. Daca la acestea adăugam și necesitatea creșterii gradului de cuprindere în învățământ dar și îmbunătățirea condițiilor de învățare, programate la nivel strategic pe plan local, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, se impune realizarea unor investiții punctuale.Amplasamentul proiectului se afla în municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna pe strada Ady Endre nr 20. Terenul pe care va fi amplasată construcția are o suprafață de peste 1300 mp. Pe amplasament se regăsesc în momentul de fața trei construcții care se vor demola, ca urmare a demarării investiției. De asemenea, pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții se va folosi și un amplasament alăturat, aflat în proprietatea municipiului Târgu Secuiesc cu o suprafață de aproape 5000 mp. Sub aspect social, așa cum se întâmplă și în alte zone ale țarii, cele mai mari deficiențe sunt consemnate în rândul populației de etnie romă și al altor persoane aflate în grad ridicat de risc social: venituri reduse, locuri de muncă temporare și slab plătite, violența în familie, număr mare de copii.

Vorbind despre acest aspect, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru a precizat: ”Categoriile defavorizate, ajung să locuiască în așa numitele “zone urbane marginalizate”. La nivelul sistemului de învățământ local, municipiul Târgu Secuiesc are rolul de centru micro regional, deoarece o mare parte din numărul total al elevilor din unitățile de învățământ provine din alte localități. Concret, municipalitatea dorește să obțină finanțare prin POR 2014-2020, Axa 10.1, pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit care să ofere condiții corespunzătoare copiilor, spațiu în care vor fi mutate grupele dintr-o clădire ce nu se află în proprietatea municipiului Târgu Secuiesc. Astfel, pe lângă scopul principal, poate fi menționat faptul că sumele alocate în acest moment pentru plata chiriei vor fi direcționate după finalizarea investiției către alte priorități de reabilitare și modernizare din oraș. Trebuie subliniat și faptul că în oraș sunt în derulare investițiile la încă două grădinițe și două școli gimnaziale, pentru reabilitare și eficientizare energetică, fiind utilizate peste 6,8 milioane lei. În plus, se lucrează deja la reabilitarea Secției de Chirurgie a Spitalului municipal, tot pentru eficientizare energetică. Aceste investiții dovedesc interesul major arătat de edili pentru crearea unor condiții optime în instituțiile medicale și de educație, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale localnicilor”, a completat domnul Simion Crețu.

Prin prezentul proiect se propune demolarea corpurilor de clădire existente pe amplasamentul vizat și dezafectarea rezervorului de combustibil subteran din zonă, urmând a fi construită o nouă clădire, o grădiniță cu program prelungit, pentru un număr de 80 de copii. Soluția arhitecturală vizează construirea a trei volume „pavilionare”, cu regim de înălțime P+E, cu acoperiș șarpantă, care vor fi legate printr-un corp central, având regim de înălțime tot P+E, dar cu acoperiș terasă. Corpul central va fi cel de primire, prin care se face accesul în clădire. Holul de primire va avea și funcțiunea de sală de expoziție a lucrărilor de artă ale copiilor. Primul corp pavilionar va fi amenajat ca sală de sport având în interior un perete mobil, pentru a oferi posibilitatea de a închide spațiul în cazul unor activități speciale. În cel de-al doilea corp pavilionar se va afla una dintre sălile amenajate activităților copiilor, o încăpere cu ieșire directă în aer liber, pe o terasă tip deck, aflata pe latura estică a clădirii. În al treilea corp de pavilion se vor afla blocul administrativ și bucătăria pentru încălzirea mâncărurilor, cu anexele aferente. Se mai găsește aici un izolator medical, grupul sanitar pentru persoane cu dizabilități, respectiv centrala termică. Accesul spre acest bloc se va face din doua direcții, atât dinspre holul de primire, cât și direct din exterior. În corpul central și în pavilioanele doi și trei, la etaj, vor fi amenajate celelalte trei săli pentru copii, asemănătoare sălii de la parterul corpului doi de clădire. Toată construcția va fi echipată cu instalații electrice, sanitare și termice moderne, cu panouri de iluminat cu led.

Prin prezentul proiect se mai propune și amenajarea unui teren de joacă, în latura de vest a parcelei și dotarea acestuia cu echipamente specifice. Întreaga construcție va fi amenajată peisagistic, cu alei, trotuare, împrejmuire nouă, iar terenului învecinat va fi adus la o stare propice unui spațiu aflat în vecinătatea grădiniței, chiar dacă sumele utilizate nu reprezintă cheltuieli eligibile în proiectul propus.

Valoarea totală a proiectului este de 3.925.425,42 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP – AM POR este de 2.813.972,91 lei, adică 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând aproximativ 615.980 euro, termenul de finalizare a investiției fiind 31 mai 2022.