Peste 5 milioane de euro fonduri nerambursabile Regio, vor îmbunătăți viața cetățenilor

În orașul Sărmașu din Mureș 

Cu două contracte de finanțare nerambursabilă semnate și patru obiective majore pentru comunitate, pe care le urmăresc investițiile propuse, viața celor peste 7.000 de cetățeni din Sărmașu de Mureș se va îmbunătăți, iar standardele europene vor deveni o actualitate pentru ei. Contractele de finanțare au fost semnate la sediul ADR Centru de către primarul orașului, domnul Ioan Mocean și directorul general ADR Centru, domnul Simion Crețu.  Proiectele se vor finanța prin Axa Prioritară 13 ce vizează ”Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Obiectivul Specific 13.1, ce alocă fonduri pentru îmbunătățirea calității vieții populației din orașe.

Prin primul contract de finanțare cu titlul ”Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sărmașu prin construirea și dotarea Centrului Recreativ Sărmașu și modernizarea spațiului public urban adiacent” primăria orașului și-a propus realizarea a două obiective. Primul obiectiv constă în construirea și dotarea Centrului Recreativ Sărmașu cu destinația de bază sportivă și de agrement – teren sportiv Sărmașu, iar al doilea urmărește reabilitarea și modernizarea a peste 5,4 km de străzi. Al doilea contract de finanțare semnat, cu titlul ”Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sărmașu prin construirea și dotarea creșei nr.1 Sărmașu și modernizarea spațiului public urban adiacent”, vizează înființarea și dotarea creșei nr. 1 din Sărmașu prin reabilitarea si extinderea unui imobil existent, modernizarea spațiului public urban pe o lungime totală de 1,12 km și modernizarea zonelor pietonale aferente străzilor care vor fi reabilitate și modernizate pe o lungime totala de 906 ml.

În primul proiect, care se va finaliza până în 30.10.2022, se va investi un buget total de 24.140.692,06 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de 21.799.113,41 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (cca. 4,68 milioane euro la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului de 1 euro=4.6575 lei). Cel de-al doilea proiect care se estimează a se finaliza până în 30.04.2022, are o valoare totală de 5.689.880,49 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate este de 5.525.116,52 lei (98,00% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cca. 1.186.283,74 euro).

Drumuri mai bune, asfaltate, spații de agrement și educație timpurie de calitate sunt, pe scurt, destinația fondurilor nerambursabile pe care le-am alocat azi pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vieții cetățenilor din Sărmașu. Proiectele depuse de către primăria orașului vor contribui la îmbunătățirea infrastructurii rutiere, a serviciilor recreative și educaționale, oferind tuturor locuitorilor orașului de toate vârstele, posibilitatea de a desfășura și de a participa la activități în condiții de siguranță, vor încuraja activitățile sportive, recreaționale și educaționale pentru toate categoriile de vârstă, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Îmbunătățirea gradului de atractivitate și accesibilitate a orașului Sărmașu, precum și creșterea competitivității lui ca locație pentru afaceri, este obiectivul pe termen lung al acestor proiecte depuse de primăria Orașului Sărmașu”, a declarat Simion Crețu director general ADR Centru.

Situat la întretăierea limitelor administrative ale județelor Mureș, Cluj si Bistrița Năsăud, orașul Sărmașu are o cultură ale cărei trăsături definitorii au fost influențate de poziția geografică, trăsăturile solului și de specificul populațiilor care conviețuiesc în acest spațiu: români, maghiari și rromi. Principala ocupație a celor 7.000 de locuitori ai orașului Sărmașu și, mai ales, a celor care locuiesc în satele aparținătoare, este agricultura, care cuprinde atât sectorul vegetal, cât si cel zootehnic. În anul 2011 în Sărmașu existau 21 de străzi cu îmbrăcăminte din agregat de balast și piatră, 6 străzi cu îmbrăcăminte din asfalt și 2 drumuri din pământ. Conform expertizei tehnice, starea drumurilor care urmează a fi reabilitată este necorespunzătoare, atât din punct de vedere al suprafeței de rulare ce are degradări multiple (gropi, făgașe longitudinale și transversale, tasări, etc), cât și din punct de vedere al elementelor de siguranță a circulației, determinat de absența marcajului orizontal, indicatoare rutiere, etc. Străzile care vor fi reabilitate/modernizate prin primul proiect sunt: str. Dezrobirii, Str. Dezrobirii – ramura, str. Viilor, Str. Basa, str. Sectia de Pompieri, Str. Toamnei, str. 30 Decembrie, Str. Vasile Goldis-ramura, Str. Fundatura Crișan. Pe străzile Secția de Pompieri, Dezrobirii și pe strada Dezrobirii – ramura, infrastructura prezintă o suprafață asfaltată cu degradări, iar pe celelalte străzi structura rutieră existentă este formată din pietriș amestecat cu pământ. În unele puncte vizibilitatea conducătorilor autovehiculelor este foarte redusă, nu sunt amenajate drumurile laterale, nu sunt amenajate intersecțiile etc. Pantele transversale ale părții carosabile lipsesc pe unele porțiuni sunt pante inverse și nu sunt convertite sau supraînălțate, de aceea scurgerea apelor pluviale nu este asigurată, șanțurile fiind colmatate. Traficul se desfășoară cu viteză mică, autovehiculele și mijloacele de transport trebuie reparate foarte des, astfel costul transportului este mai mare decât pe un drum modernizat. Cel de-al doilea proiect completează numărul de străzi reabilitate, prin modernizarea străzilor 1 Mai și 1 Mai-ramura, Str. Salcâmilor, Str. Păcii și str. Spicului. În prezent aceste străzi nu sunt amenajate, existând doar pietruire slabă în unele porțiuni, pe câteva străzi structura rutieră este formată din pământ, iar în rest structura rutieră este din pietriș mixt împrăștiat, în amestec cu nisip.

Prin prisma socială, evoluția pozitivă a numărului cetățenilor și existența a peste 120 de copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, din care 40 de copii de etnie rromă, au determinat primăria orașului Sărmașu să propună și proiecte de îmbunătățire a calității vieții prin construirea unui centru recreativ pentru întreaga populație și construirea unei creșe pentru cei mici. Centrul recreativ va cuprinde un bazin de înot și spații de recreere, care se adresează tuturor locuitorilor orașului și satelor componente, putând fi folosit și de persoanele aflate în categoriile defavorizate ale populației, persoane cu handicap, vârstnici, bolnavi, persoane cu mulți copii, cu venituri reduse sau fără venit. În același  timp, la ora actuală orașul nu dispune de o creșă, iar copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani nu au acces la educație timpurie. Astfel că, pentru dezvoltarea și educarea populației, primăria orașului Sărmașu a decis să transforme o clădire existentă, care în prezent deține funcțiunea de grădiniță, în Creșa nr.1 a orașului. Prin implementarea acestui proiect vor fi îmbunătățire condițiile de viată ale locuitorilor din orașul Sărmașu, prin asigurarea unui spațiu în care părinții să își poată lăsa în siguranță copiii, aspect ce va motiva părinții să revină mai repede la muncă.