Mai mult de 58 milioane lei fonduri Regio vor fi investite în municipiul Sibiu pentru trasee pietonale și piste de biciclete moderne

Străzile și infrastructura rutieră din municipiul Sibiu continuă să se modernizeze și să se adapteze noilor necesități pentru a oferi cetățenilor un aer curat și o stare de sănătate și creșterea stării de siguranță, prin alte două contracte de finanțare semnate. Proiectele ce vizează realizarea unui coridor de deplasare cu bicicleta între cartierului Ștrand cu zona centrală și parcul Sub Arini, precum și realizarea unui traseu pietonal pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin, au intrat la finanțare, urmând a se finaliza până în 2022, cel târziu. Contractele de finanțare au fost semnate de către doamna Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu și domnul Simion Crețu, directorul general al ADR Centru, fondurile europene nerambursabile solicitate fiind alocate Regiunii Centru din bugetul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020.

”Scopul nostru este să îmbunătățim mediul urban, să revitalizăm și regenerăm zonele din municipiu pentru îmbunătățirea mobilității urbane. Soluțiile de mobilitate alternativa, nemotorizate reprezintă premisele realizării unui sistem de transport durabil cu emisii scăzute de CO2. Vrem să îmbunătățim performanțele în domeniul mobilității urbane prin crearea de trasee de conectare a diferitelor zone din municipiu, prin accesibilizarea, modernizarea și extinderea rețelei de piste de biciclete. Vom avea peste 5 km de piste de biciclete, iar pe tronsoanele pe care le vom moderniza vom sistematiza terenul, avem prevăzute lucrări de  curățare a zonelor verzi de resturi vegetale, pietre, vom decoperta zonele unde solul nu este fertil, urmând a se așterne rulouri de gazon. Se vor planta noi arbori, vor fi amplasate bănci, coșuri de gunoi, iar sistemul de iluminat al acestor trasee se va face prin sisteme compuse din proiector led amplasate pe stâlpi noi de iluminat”, a declarat doamna Astrid Cora Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Cele două proiecte contractate azi au o valoare totală de 60.371.708,45 lei, din care 58.443.174,99 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată de către beneficiarul proiectului, Primăria municipiului Sibiu, pentru realizarea proiectelor. Aceste fonduri vor fi alocate prin Axa prioritară 4 a POR 2014-2020, , prin Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, gestionat la nivel regional de ADR Centru.

Implementarea acestor proiecte va conduce, prin realizarea acestor tronsoane pentru deplasarea cu bicicleta, la creșterea accesibilității și atractivității între diverse zone ale municipiului, contribuind la creșterea calității vieții cetățenilor. Efectele benefice se vor vedea inclusiv asupra stării de sănătate a sibienilor, atât datorită utilizării unui mod de deplasare nepoluant și sănătos, cât și datorită reducerii deplasărilor cu autovehiculul și a efectelor nocive ale acestuia. Doar în acest an, am semnat alte patru contracte prin care finanțăm realizarea unui parc și zone de agrement în cartierul Tilișca, modernizări de străzi, achiziționarea de mijloace de transport nepoluante, desenarea unor trasee ”verzi” pentru transportul public în zona centrală, proiecte ce contribuie fiecare la scopul municipalității, de a avea un oraș prietenos și ofertant pentru cetățeni și pentru turiști” a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru. 

Descrierea investițiilor:

 1. Proiectul ”Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin”  are următoarele componente:

Proiectul presupune realizarea de piste pentru bicicliști cu dublu sens (lățimea benzii de circulație pentru biciclete /sens fiind de 1,00 m) de-a lungul râului Cibin cu refacerea pe un metru  lățime stratul de uzură al carosabilului, unde este cazul. Traseul este alcătuit din 6 tronsoane distincte în lungime totală de 3.674 m:

 • Tronson 1 – traseul este adiacent trotuarului stâng al străzii Maramureșului (pe direcția de mers dinspre str. Profesor Aurel Popa către șoseaua Alba Iulia).
 • Tronson 2 – pe malul drept al râului Cibin, cu punctul de început în zona sensului giratoriu de la intersecția dintre șoseaua Alba Iulia și str. Malului, în apropierea trecerii de pietoni către supermarketul Kaufland, iar ca punct final, rampa de coborâre a subtraversării ciclo – pietonale a podului Neculce.
 • Tronson 3 – punctul de început este rampa de urcare a subtraversării ciclo – pietonale a podului Neculce, iar punctul final este rampa de coborâre a subtraversării ciclo – pietonale a podului Piața Cibinului.
 • Tronson 4 – cu punctul de început la rampa de urcare a subtraversării ciclo – pietonale a podului Piața Cibinului, iar punctul final – zona intersecției cu str. Gladiolelor.
 • Tronson 5 – este poziționat pe amplasamentul actual al trotuarului stâng al străzii (pe direcția de mers dinspre str. Gladiolelor către str. Rusciorului).
 • Tronson 6 – are punctul de început – zona podului peste Cibin de pe str. Rusciorului, iar punctul final al tronsonului este în zona autostrăzii A1.

Pentru asigurarea continuității circuitului pistelor de biciclete în zona traversării râului Rossbach se va realiza o pasarela ciclo-pietonala metalică cu deschiderea de 30,80 m. Totodată, se vor realiza alte două pasarele ciclo-pietonale metalice cu aceiași deschidere ce vor asigura conectivitatea traseului nou creat cu pistele existente de biciclete de pe str. Viitorului și Mureșului. Prin proiect sunt propuse și lucrări de amenajare peisagistică (pe tronsoanele 2, 3, 4 si 6), lucrări de iluminat public, precum și dotarea spațiilor nou create cu mobilier urban.

 1. Proiectul ”Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrală și parcul Sub Arini” presupune realizarea unui coridor de deplasare cu bicicleta care să conecteze zona centrală a municipiului Sibiu cu cartierul Ștrand și Parcul Sub – Arini, prin introducerea infrastructurii specifice acestui mod de deplasare și creșterea atractivității și siguranței deplasărilor cu bicicleta. Lungimea totală a coridorului de deplasare cu bicicleta (traseu format din: piste de biciclete, zone shared-space și zone de tranzit) este de 2.320 m.

Proiectul propune următoarele lucrări pentru realizarea unei rețele de piste de biciclete, zone comune și de tranzit:

 • Maramureșului – Lucrări carosabil, Lucrări trotuare, Lucrări piste biciclete, Amenajări spații verzi, Altele (marcaje si semnalizare, lucrări edilitare)
 • Aurel Popa – Lucrări piste biciclete, Amenajări spații verzi, Altele (marcaje si semnalizare)
 • Doljului – Lucrări carosabil, Lucrări trotuare, Lucrări piste biciclete, Amenajări spații verzi, Altele (marcaje si semnalizare, lucrări edilitare)
 • Bihorului – Lucrări carosabil, Lucrări trotuare, Lucrări piste biciclete, Altele (marcaje si semnalizare, lucrări edilitare)
 • Gorjului – Lucrări carosabil, Lucrări trotuare, Lucrări piste biciclete, Amenajări spații verzi, Altele (marcaje si semnalizare, lucrări edilitare)
 • Ștrandului – Lucrări trotuare, Lucrări piste biciclete, Altele (marcaje si semnalizare)
 • George Coșbuc – Lucrări piste biciclete, Altele (marcaje si semnalizare, lucrări edilitare)
 • Theodor Neculuță – Lucrări carosabil, Altele (marcaje si semnalizare, lucrări edilitare, scări)
 • Munteniei – Altele (marcaje si semnalizare);
 • Pasajul Spitalului – Lucrări carosabil, Lucrări trotuare, Amenajări spații verzi și altele (marcaje, semnalizări, lucrări edilitare).

Mai multe informații punctuale despre fiecare proiect în parte, puteți găsi în fișele anexate.