Politica de confidențialitate a datelor

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Agenția pentru Dezvoltare Regionala CENTRU cu sediul in Alba Iulia , Str. Decebal Nr. 12, cod postal 510093, Telefon: (+40) 258 818616, Fax: (+40) 258 818613, E-mail: office[at]adrcentru.ro, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: dataprotection[at]adrcentru.ro, Telefon: (+40) 258 818616, procesează date cu caracter personal referitoare la persoane fizice. Acestea pot reprezenta date in legătura cu solicitanții de informații, solicitanții de fonduri, abonații la publicațiile electronice, prestatorii de servicii sau furnizorii ADR Centru sau participanții la evenimentele organizate.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Pentru a vă oferi informații mai transparente și mai clare despre modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, am împărțit aceasta nota de informare în mai multe capitole. Vi se aplică secțiuni diferite dacă sunteți abonat, beneficiar sau reprezentant al unui beneficiar de fonduri derulate prin Agenție, datele dvs de identificare exista pe site-urile unor instituții/organizații publice, ați transmis solicitări de informații, ați apelat la serviciile noastre derulate prin proiecte cu finanțare europeană sau dacă ați participat la evenimente. În capitolele următoare, descriem tipul de date cu caracter personal colectate și cum le folosim. De asemenea, am extins informațiile despre drepturile dumneavoastră, de exemplu cum să obțineți acces la datele dumneavoastră și cum ne puteți solicita să nu mai utilizăm datele dumneavoastră.

Conform statutului și a scopului său, ADR Centru desfășoară exclusiv campanii de informare și conștientizare, a publicului larg sau a unor categorii de public țintă bine definite de programe și proiecte, prin care aduce mai aproape de cetățeni și de actorii interesați, informații pe teme europene, inclusiv drepturile cetățenești, date și informații privind accesarea și utilizarea resurselor publice europene, precum și detalii privind procesul de dezvoltare regională și stadiul implementării proiectelor coordonate la nivel local și regional. Din acest punct de vedere, pentru a fi respectată sintagma prevăzută de legislație referitoare la termenul de ”marketing direct”, dar și pentru a ilustra exact tipul de activități de diseminare a informațiilor publice gestionate de ADR Centru, în prezentul document referirea la marketing direct reprezintă o trimitere către ”acțiuni și campanii de informare și conștientizare”, urmând a fi citită și interpretată ca atare.