Instructiuni pentru beneficiari

Aplicarea ordinului MDRT nr. 1218/31.03.2010 in implementarea contractelor de finantare care includ lucrari de constructii

31 Aug. 2010 Prevederile Ordinului MDRT nr. 1218/31.03.2010 nu sunt aplicabile proiectelor finantate in cadrul Programului operational Regional 2007-2013

Detalii

Sprijin important pentru recuperarea cheltuielilor in proiecte – Listele de verificare a intocmirii Cererii de rambursare

27 Aug. 2010 Sprijin important pentru recuperarea cheltuielilor in proiecte – Listele de verificare a intocmirii Cererii de rambursare

Detalii

Informare AM POR privind segregarea functiilor in procesul achizitiilor publice

04 Aug. 2010 Autoritatea de Management a transmis adresa nr. 50883/30.07.2010, inregistrata la ADR Centru cu nr. 14570/30.07.2010 prin care transmite spre informare recomanadrea Autoritatii de Audit cu privire la aplicarea [...]

Detalii