Instructiuni pentru beneficiari

Informatii achizitii publice

11 Apr. 2011 Articolul 86 si articolul 90 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 prevad ca garantia de participare sau garantia de buna executie, dupa caz, se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de [...]

Detalii

Nota privind interpretarea prevederilor Ghidului solicitantului in cadrul domeniului major de interventie 4.1

08 Apr. 2011 Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Nota privind interpretarea prevederilor pentru demonstrarea dreptului de proprietate si de executie a lucrarilor din cadrul Ghidului [...]

Detalii