Instructiuni pentru beneficiari

Masuri legislative cu privire la acordarea si recuperarea prefinantarii

10 Aug. 2011 S-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Ordinul MFP nr. 2359/26.07.2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor [...]

Detalii

Instructiunea nr. 72 a AM POR

08 Aug. 2011 AM POR a emis Instructiune 72 cu privire la verificarea tuturor achizitiilor publice, in speta toate dosarele de achizitie publica transmise de beneficiari conform procedurilor, fara luarea in considerare a [...]

Detalii

Instructiunea nr. 73/02.08.2011 a AM POR

05 Aug. 2011 Autoritatea de Management a publicat InstrucÅ£iunea 73/02.08.2011 prin intermediul căreia inceteaza aplicabilitatea Instructiunii 60 din 23.11.2010 a AMPOR, avand in vedere publicarea OUG nr. 66/29.06.2011 [...]

Detalii