Instructiuni pentru beneficiari

Circulara nr. 388021/16.09.2013 emisa de Directia Generala Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice privind deschiderea conturilor de trezorerie pentru beneficiarii privati, aferent mecanismului decontarii cererilor de plata

20 Sep. 2013 In scopul aplicarii prevederilor art. 17.4 alin(2) din OUG nr. 64/2009, cu privire la mecanismul decontarii cererilor de plata, pe numele tuturor beneficiarilor de proiecte din instrumente structurale in cadrul [...]

Detalii

Model solicitarea de plata pentru restituirea corectiilor de la bugetul de stat conform OUG 14/2013

06 Sep. 2013 Atasat aveti modelul de solicitarea de plata pentru restituirea corectiilor de la bugetul de stat conform OG nr. 14/2013 – reglementarea unor masuri fiscal bugetare suportarea de la bugetul de stat a sumelor [...]

Detalii