Informare privind aplicarea prevederilor OUG 49/2017

Respectarea prevederilor OUG 49/2017 în procesul de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele depuse în cadrul POR 2014- 2020. Începând cu data de 31.07.2017 , procesul de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020 se va desfășura în conformitate cu art. VII alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. […]

Detalii

Instrucțiunea AMPOR nr.146 /17.06.2016

Instrucțiunea  nr.146/17.06.2016 privind încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora.

Detalii

Instructiunea AMPOR nr. 144/10.12.2015

Instructiunea AMPOR nr. 144/10.12.2015 in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 referitoare la incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare care nu se finalizeaza in perioada de implementare, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului si in vederea asigurarii functionalitatii acestuia.

Detalii

Instructiunea AMPOR nr. 141/21.08.2015

Instructiunea AMPOR nr. 141/21.08.2015 privind modalitatea de verificare si plata a proiectelor care fac obiectul verificarilor Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si/sau Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) sau structurii de control din cadrul AMPOR, finantate in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 in vederea punerii in aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 art.8, lit.m).

Detalii