Informare AM POR privind segregarea functiilor in procesul achizitiilor publice

Autoritatea de Management a transmis adresa nr. 50883/30.07.2010, inregistrata la ADR Centru cu nr. 14570/30.07.2010 prin care transmite spre informare recomanadrea Autoritatii de Audit cu privire la aplicarea principiului segregarii functiilor in procesul atribuirii contractelor de lucrari/servicii/furnizare, finantate din POR in conformitate cu art. 58, litera b.) din regulamentul CE nr. 1083/2006.

Detalii

Controlul calitatii constructiilor aferente obiectivelor realizate prin contractele finantate din POR

Avand in vedere importanta calitatii constructiilor ce se vor realiza prin contractele finantate din POR, Beneficiarii acestor contracte, au obligatia respectarii reglementarilor legislative referitoare la controlul calitatii de stat in constructii (realizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – ISC). Astfel, beneficiarii trebuie sa respecte cu strictete prevederile stipulate in Legea nr. 10/1995 privind […]

Detalii

Reglementari privind conditiile contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari

Va informam ca incepand cu data de 1 iulie 2008 intra in vigoare Ordinul comun MEF/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari, publicat in Monitorul Oficial nr. 424 din 5 iunie 2008. Contractele de lucrari cu finantare publica se vor incheia utilizand conditiile contractuale anexate la Ordinul […]

Detalii