Instructiuni pentru beneficiari

Sprijin important pentru recuperarea cheltuielilor in proiecte – Listele de verificare a intocmirii Cererii de rambursare

27 Aug. 2010 Sprijin important pentru recuperarea cheltuielilor in proiecte – Listele de verificare a intocmirii Cererii de rambursare

Detalii

Informare AM POR privind segregarea functiilor in procesul achizitiilor publice

04 Aug. 2010 Autoritatea de Management a transmis adresa nr. 50883/30.07.2010, inregistrata la ADR Centru cu nr. 14570/30.07.2010 prin care transmite spre informare recomanadrea Autoritatii de Audit cu privire la aplicarea [...]

Detalii

Instructiunea 50 privind decontarea cheltuielilor diverse si neprevazute din devizul general al contractelor de lucrari si a actelor aditionale pentru contractele de lucrari/servicii/furnizare finantate din POR

01 Iul. 2010 AM POR a transmis in data de 29.06.2010 Instructiunea nr. 50/25.06.2010 cu privire la decontarea cheltuielilor diverse si neprevazute din devizul general al contractelor de lucrari si a actelor aditionale pentru [...]

Detalii

Controlul calitatii constructiilor aferente obiectivelor realizate prin contractele finantate din POR

28 Apr. 2010 Avand in vedere importanta calitatii constructiilor ce se vor realiza prin contractele finantate din POR, Beneficiarii acestor contracte, au obligatia respectarii reglementarilor legislative referitoare la [...]

Detalii

Nota catre beneficiarii de finantare din cadrul Regio 2007-2013 privind instructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea servicilor de audit

15 Ian. 2010 AMPOR a publicat in data de 15.01.2010 Nota catre beneficiarii de finantare din cadrul Regio 2007-2013 privind instructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea servicilor de audit

Detalii

Instructiunea nr. 29 privind modificarea clauzelor contractuale din cadrul Contractelor de finantare POR privind acordarea prefinantarii

29 Iul. 2009 Instructiunea nr. 29 privind modificarea clauzelor contractuale din cadrul Contractelor de finantare POR, privind acordarea prefinantarii in vederea modificarii prin act aditional a contractelor de finantare a [...]

Detalii

Necesitatea respectarii legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice

25 Iun. 2009 Informarea beneficiarilor POR 2007-2013 privind necesitatea respectarii legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice.

Detalii

Instructiune privind cuprinsul dosarului de achizitii

08 Apr. 2009 Instructiune privind cuprinsul dosarului de achizitii

Detalii

Adresa MDRT nr. 42058 referitoare la conturile beneficiarilor aferente derularii Instrumentelor Structurale si a Contributie Publine Nationale.

17 Sep. 2008 ADR Centru va aduce la cunostiinta Adresa MDRT nr. 42058/ 25.06.2010 referitoare la deschiderea de conturi pe numele beneficiarilor din sectorul public si privat

Detalii

Reglementari privind conditiile contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari

26 Iun. 2008 Va informam ca incepand cu data de 1 iulie 2008 intra in vigoare Ordinul comun MEF/MT/MDLPL nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de [...]

Detalii