Instructiunea AM POR nr. 105 din 19.04.2013 privind mecanismul decontarii cererilor de plata

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, a emis Instructiunea nr. 105/ 19.04.2013 referitoare la mecanismul decontarii cererilor de plata, in conformitate cu OUG nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru adoptarea unor masuri […]

Detalii

Instructiune privind suspendarea depunerii de cereri de finantare in cadrul domeniului major de interventie 4.2 – „Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitatiâ€ din Regiunea Centru

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional anunta suspendarea depunerii cererilor de finantare pentru domeniul major de interventie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati” incepand cu data de 08 februarie 2013, pentru regiunea de dezvoltare Centru.

Detalii

Instructiunea nr. 98/ 26.11.2012 a AM POR privind completarea procedurii de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional a publicat InstrucÅ£iunea nr. 98/ 26.11.2012 privind completarea procedurii de verificare a achiziÅ£iilor publice ÅŸi a conflictului de interese. Instrucţiunea extinde lista de verificare a achiziţiilor publice cu identificarea factorilor de risc pentru situaţii de conflict de interese/fraudă şi completează procedura de verificare a achiziţiilor publice cu Lista […]

Detalii

Modificare Manual Identitate Vizuală POR

Începand cu data de 08.01.2013, sigla şi denumirea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului vor fi inlocuite cu denumirea noua a institutiei, respectiv Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Modificarea se aplica tuturor materialelor de informare si publicitate finantate prin proiecte. Sigla va fi pusa la dispozitia beneficiarilor odata ce aceasta va fi transmisa de catre Autoritatea […]

Detalii

Modificarea O.U.G. nr. 34 /2006 incepand cu 01 ianuarie 2013

In data de 10 decembrie 2012 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Ordonanta de Urgenta nr. 77 /27.11.2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Data intrarii in […]

Detalii

Modificarea O.U.G. nr. 66 /2011

In data de 30 noiembrie 2012 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Ordonanta de Urgenta nr. 75 /27.11.2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 66 /2011 privind pre-venirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si / sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. De […]

Detalii

Notificare privind actualizarea formei contractului de finantare aferent Axei 4, Domeniul major de interventie 4.1 – beneficiari societati comerciale

Aducem la cunostinta solicitantilor de finantare nerambursabila – societati comerciale, pentru cereri de finantare depuse in cadrul Axei 4, DMI 4.1 modificarile aduse formei de contract aplicabile acestui domeniu in privinta procedurilor de atribuire aplicabile contractelor de servicii, lucrari sau bunuri finantate din instrumente structurale.

Detalii

Suspendarea partiala a procesului de evaluare, selectie si contractare in perioada 27 decembrie 2012 – 03 ianuarie 2013

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 100/ 12.12.2012 privind suspendarea partiala a activitatilor procesului de evaluare, selectie si contractare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 in perioada 27 decembrie 2012 – 03 ianuarie 2013. In aceasta perioada activitatile legate de verificarea conformitatii administrative, eligibilitatii, de evaluarea tehnica si financiara si […]

Detalii

Ordin privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergentă

Ordin privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergentă Prezentul ordin a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776/16.11.2012 si se aplica tuturor procedurilor de atribuire care se lanseaza dupa data de 16.11.2012, data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

Detalii